Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar. Uppdraget är att aktivt verka för att bygga en hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.

En god livsmiljö kräver ett ständigt engagemang och målmedvetet arbete inom många områden. Det är viktiga utgångspunkter i strävan att stärka det totala miljöarbetet och att erbjuda alla god livskvalitet.

Ví är verksamma inom dessa områden:

  • Överförmyndare
  • Trafik, park och gata
  • Räddningstjänst och samhällsskydd
  • Bygg, miljö och hälsa samt lantmäteri
  • Kultur, fritid och Paradiset

Sidan uppdaterades

2019-01-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Carina Edblad
Förvaltningschef
Tfn 0660-884 66
Skicka e-post

Skicka e-post till förvaltningen

Ansvariga politiska nämnder

Kultur- och fritidsnämnden
Eva Sonidsson (S)
Ordförande
Tfn 0660-888 10
Skicka e-post

Samhällsbyggnadsnämnden
Mikael Malmén (S)
Ordförande
Tfn 0660-881 58
Skicka e-post