Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Administrativa stödtjänster

I avdelningen ingår följande enheter:

Administrativ service

Administrativ service förser koncernens kunder med bl.a. inkommande extern och intern post, telefoni, fakturahantering, trycksaker, konferensservice, beställning av kuvert och tillverkning av passerkort till stadshusen m.m. Enheten arbetar också för att effektivisera och förändra den fysiska hanteringen av inkommande post till förmån för digital hantering, införa elekronisk fakturering, bilpool samt att följa upp bilarnas kostnader, skötsel och underhåll samt anskaffa och avveckla bilar efter att nyttjande tiden gått ut.  

IT-enheten

IT-enheten förser kommunkoncernens kunder med drift, support, service och utveckling av IT-tjänster. Det innebär drift av nya och befintliga verksamhetssystem, nät och kommunikation (övervakning, uppgraderingar, nyinstallationer). Enheten levererar kommunikationslösningar till 205 adresser inom kommunen, från Ulvön till Solberg och ansvarar kommunikationsmässigt för kommunens IP‑telefoni. IT‑enhetern hanterar centrala brandväggar, VPN‑anslutningar, internetaccess och kapaciteter, fastighetsstyrning, tvättstugebokningar, motorvärmare med mera och erbjuder support via telefon, fjärrstyrning och på plats till nästan 18 000 användare. IT-enheten ansvarar för ca 220 verksamhetssystem, drygt 150 applikationer, 256 servrar, 10 routrar och hanterar 880 accesspunkter och 440 skrivare.

Löneenheten

Löneenheten hanterar medarbetarna i kommunkoncernens löner, vilket innebär ca 95 000 lönespecifikationer årligen. Enhetens lönekonsulnter ger personlig service, support, utbildning och stöd gällande lönefrågor, avtal, bemanningsperioder/schemaläggning med mera.

Kontaktcenter

Kontaktcentret ska fungera som en väg in till kommunen och göra det lättare för allmänheten att få kontakt med kommunen och att få hjälp med sitt ärende.

Att lämna in ansökningar, ändra uppgifter, hämta eller lämna information i ett ärende, boka tid, få hjälp att hitta information eller att använda kommunens e-tjänster är exempel på vanliga ärenden som ska kunna lösas på plats i kontaktcenteret. Vartefter verksamheten tar form ska kontaktcentret även kunna sköta direkthandläggning av regelstyrda ärenden. Den som har ett ärende som inte kan lösas i kontaktcentret får hjälp att föra ärendet vidare till rätt verksamhet.

Kontaktcentrets service blir den första ingången till kommunens oavsett om man väljer att ringa, mejla, göra ett personligt besök eller använda någon annan kontaktväg. En successiv verksamhetsstart är planerad till november 2017.
När kontaktcentret är i full drift beräknas det kunna lösa omkring 70 procent av kommunens enklare ärenden.

 

Sidan uppdaterades

2020-11-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Birgitta Ölund
Avdelningschef
0660-880 56
Skicka e-post

Ulrik Ulander
Chef administrativ service
0660-884 78
Skicka e-post

Linnea Edblad
Chef löneenheten
0660-880 70
Skicka e-post

Tonie Hellgren
Chef IT-eneheten
Skicka e-post

Erika Jakobsson
Chef kontaktcenter
0660-880 36
Skicka e-post

Ansvarig politisk nämnd
Kommunstyrelsen