Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen arbetar för en fortsatt positiv utveckling i Örnsköldsvik med
ett strategiskt fokus på utvecklingsfrågor. Exempel på sådana frågor är utveckling av befintliga företag, nya företagsetableringar, samhällsplanering, kompetensförsörjning, mark- och exploateringsfrågor, stads- och landsbygdsutveckling och det breda utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik för platsen Örnsköldsvik, i samverkan med näringsliv, civilsamhälle, akademin och andra offentliga aktörer.

Tillväxtavdelningen jobbar nära NIS, Näringsliv i samverkan: Företagarna, Handelskammaren och Örnsköldsviks Industrigrupp. Närheten har stor betydelse för ett gott samarbete och det stöd näringslivsorganisationerna ger till projekt och idéer som utvecklar näringslivet.

Tillväxtavdelningen, med näringslivsenheten, mark och exploateringsenheten, folkhälso- och kompetensenheten samt avdelningsresurser finns i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6.

Folder över Tillväxtavdelningens personal

Sidan uppdaterades

2019-11-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vanja Östman
Avdelningschef
0660 - 886 82
Skicka e-post

Ansvarig politisk nämnd
Kommunstyrelsen

Besöksadress

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtavdelningen
891 88 Örnsköldsvik

växel: 0660 - 880 00

Besöksadress:
Kronan
Järnvägsgatan 6