Ekonomiavdelningen

Kommunens centrala ekonomifunktion finns på kommunledningsförvaltningen. Här finns både servicefunktioner gentemot kommunens övriga organ och externt riktad verksamhet såsom information kring ekonomiska planer och kravverksamhet m.m.

Ekonomifunktionens uppgifter är bland annat att:

  • Utarbeta finansiella mål samt följa upp och analysera huruvida målen uppnås.
  • Sammanställa ekonomisk information från förvaltningarna och de kommunala företagen i produkter som bokslut, årsredovisning, prognoser och budget.
  • Förse beslutsfattarna med relevant ekonomisk information.
  • Hantera kommunens likviditet.
  • Ansvara för kommunens kravverksamhet.

Ekonomisk information - Örnsköldsviks kommun

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Avdelningschef / Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Ansvarig politisk nämnd
Kommunstyrelsen

Besöksadress

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
växel: 0660 - 880 00