Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Ekonomiavdelningen

Vid kommunledningsförvaltningen finns kommunens ekonomiavdelning. Här finns dels interna servicefunktioner gentemot kommunens övriga organ och dels externt riktad verksamhet såsom information kring ekonomiska rappporter, m.m.

Ekonomiavdelningens uppgifter är bland annat att:

  • Bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås.
  • Sammanställa ekonomisk information från förvaltningar och kommunala koncernföretag för redovisning i bokslut, årsredovisning, prognoser och budget.
  • Stödja verksamhetschefer i främst ekonomiska frågor.
  • Hantera den kommunala koncernens upplåning, finansiell riskhantering och likviditet.

Ekonomisk information - Örnsköldsviks kommun

Sidan uppdaterades

2019-12-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mikael Öhrling
Avdelningschef / Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post

Ansvarig politisk nämnd
Kommunstyrelsen

Vi arbetar på ekonomiavdelningen

Besöksadress

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
växel: 0660 - 880 00