Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Kommunledningsförvaltningen

I kommunledningsförvaltningen finns fem avdelningar; ekonomi-, personal-, kommunikations-, tillväxt- och utvecklingsavdelningarna, samt en stab. Avdelningarna är strategiska kommunövergripande funktioner för att initiera, ta ansvar för och driva de frågor som ligger i respektive ansvarsområde.  
 
Förvaltningens uppdrag som helhet är att samordna och koordinera samt att leda och följa upp den kommunala verksamheten. Den ska säkerställa att övergripande mål och perspektiv beaktas, att kvalitetssäkring av gemensamma verksamhetsprocesser görs. Den ska också leverera, koordinera, strukturera och följa upp kommunens olika planer och policydokument och att stå för projektsamordning och utredningskapacitet. Förvaltningen ansvarar också för den övergripande planeringen när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
 
Kommundirektören är kommunens högste chef och chef för kommunledningsförvaltningen. I arbetsuppgifterna ingår att vara länken mellan den politiska styrningen och förvaltningsorganisationen och företräda kommunstyrelsen gentemot styrelser, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Kommundirektören leder även kommunstyrelsens koncernledningsgrupp, som består av förvaltningschefer och bolagens verkställande direktörer.
 

Organisationsschema kommunledningsförvaltningen:

Sidan uppdaterades

2019-05-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Magnus Haglund
Kommundirektör
0660-883 00
Skicka e-post

Maria Persson
Chefssekreterare
0660 - 882 64
Skicka e-post

Skicka e-post till förvaltningen
Växel: 0660 - 880 00
Faxnr: 0660 - 849 67

Ansvarig politisk nämnd
Kommunstyrelsen

Per Nylén (S)
Ordförande
0660 - 881 57
Skicka e-post

Ann-Christin Nordqvist
Sekreterare Kommunalråd
0660-881 56
Skicka e-post

Besöksadress

Kommunledningsförvaltningen
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
växel: 0660-880 00