Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen administrerar all utbildningsverksamhet som bedrivs av kommunen, från förskola till vuxenutbildning. Förvaltningen ansvarar även för Komvux och Komteks verksamhet.
Information om de olika skolformerna eller enstaka skolområden, skolor och förskolor finner man under rubriken Utbildning och barnomsorg

Bildningsförvaltningens uppdrag och innehåll

  • Stab som administrativt ska underlätta och stödja verksamheterna samt hantera administration av gymnasieintagning och barnomsorg.
  • Komtek - ett teknikinspirationscentrum för stöd till det långsiktiga arbetet med att höja kvaliteten i NO- och teknikundervisningen.
  • Kulturskolecentrum - skapande aktiviteter för att så många elever som möjligt får vara delaktiga i gruppverksamheter.
  • Skolområden med förskoleverksamhet, obligatorisk grundskola samt särskola. Myndighetsutövning enligt skollagen.
  • Örnsköldsviks gymnasium med gymnasierutbildningar och gymnasiesärskola. Myndighetsutövning enligt skollagen.
  • Vuxenutbildningen med vuxenutbildning på grundskolenivå, gymnasienivå, SFI. särvux och yrkeshögskola. Lärcentrum erbjuder service, stöd och vägledning för vuxna. Myndighetsutövning enligt skollagen.

Organisationsschema bildningsförvaltningen

Organisationsschema Bildningsförvaltningen Gå till sidan med kommunens nämnder

Sidan uppdaterades

2020-01-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kristina Rastbäck
Skolchef
0660-886 91
skicka e-post

Skicka e-post till förvaltningen

Ansvarig politisk nämnd
Bildningsnämnden

Kristoffer Park (S)
Ordförande
0660-882 62
Skicka e-post

Besöksadress

Bildningsförvaltningen
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
växel: 0660-880 00