Förvaltningar

Förvaltningarna ansvarar för att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som de politiska instanserna beslutat om.
 
Direkt under kommunstyrelsen arbetar kommunledningsförvaltningen och konsult- och serviceförvaltningen.  De övriga förvaltningarna är välfärdsförvaltningen, bildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen och lyder under de övriga politiska nämnderna.
 
Alla förvaltningar har kontakt med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för den kommunala verksamheten.

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: