Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Förvaltningar och nämnder

Den politiska organisationen i kommunen består, vid sidan av fullmäktige, främst av nämnder. Kommunalrättsligt används begreppet "nämnd" för att beteckna en instans som har beredande och verkställande uppgifter men även vissa beslutsfunktioner. En nämnd är ett politiskt organ som består av förtroendevalda.
 
Örnsköldsviks kommun har följande nämnder: kommunstyrelsen, bildningsnämnden, omsorgsnämnden, humanistiska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt en krisledningsnämnd, en myndighetsnämnd, en kostnämnd, en valnämnd och överförmyndare.

Kommunens förvaltningar, som lyder under nämnderna, är: kommunledningsförvaltningen, konsult- och serviceförvaltningen, bildningsförvaltningen, välfärdsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under rubrikerna förvaltningar och nämnder i menyn kan du läsa om hur kommunens organisation ser ut. Vill du veta mer om vad kommunen arbetar med och vilka tjäntster den tillhandahåller kan du klicka på rubrikerna i toppen av sidan, exempelvis "Utbildning och barnomsorg" och "Omsorg och hjälp" .

Sidan uppdaterades

2020-02-27

Sidansvarig: