Du är här:

Sammanträden 2018

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Måndagar

13:00

29

26

26

23

28

18

-

27

24

29

26

17

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktiges revisorer  

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

08:15

16

13

13

10

8

12

-

-

11

9

13

11

 

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

15:00

9

6

6

3

8

5

-

7

4

2

6

4

 

 

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

13:00

16

13, 27

13

10,24

15,29

12

-

14,28

11,25

9,23

13,27

11

 

Sammanträdesdagar för förhandlingsdelegationen

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

08:15

16

13

13

10

15

12

-

14

11

9

13

11

 

 

Sammanträdesdagar för bildningsnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

08:30

-

13

20

24

22

19

-

-

18

23

-

11

 

 

Sammanträdesdagar för humanistiska nämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

08:30

23

20

20

17

15

12

-

21

18

16

13

11

 

 

Sammanträdesdagar för humanistiska nämndens socialutskott

 Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Tisdagar

13:00

16, 30

13, 27

13, 27

10, 24

8, 22

5, 19

3*, 31*

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

 

 

Sammanträdesdagar för kostnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec-

-

1**

-

17**

-

-

-

20***

-

-

13***

 

 

Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Onsdagar

15:00

24

21

21

18

16

13

-

22

19

17

14

12

 

 

Sammanträdesdagar för omsorgsnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Onsdagar

08:30

24

21

21

18

16

13

-

22

19

17

14

12

 

 

Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden

Dag

Tid

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Torsdagar

08:30

25

22

22

19

17

14

-

23

20

18

15

13

 

*) Humanistiska nämndens socialutskotts sammanträden den 3 juli och 31 juli börjar kl 08:30
**) Kostnämndens sammanträden den 1 mars och 17 maj börjar kl 08:30
***) Kostnämndens sammanträden den 20 september och 13 december börjar 13:00

Sidan uppdaterades

2018-01-04

Sidansvarig: