Du är här:

North Sweden Cleantech

Örnsköldsvik har ett starkt näringsliv, men det finns potential att växa och skapa ett ännu starkare samarbeten som stödjer utvecklingen av fler och växande bolag inom cleantechområdet. Två cleantechprojekt ska stärka våra positioner som ledande inom energi- och miljöteknikområdet.

Projekten Cleaner Growth och Cleantech Kvarken ligger under paraplyet North Sweden Cleantech och bygger på företags- och offentliga verksamheters samarbeten i Västerbotten och Örnsköldsvik. I Kvarkenprojektet ingår även de cleantechkluster som finns kring Vasa i samarbetet.

Projekten har skapats för att vi skall positioneras som ledande inom innovativ energi- och miljöteknik. De skall även bidra till en hållbar tillväxt i regionen, fler arbetstillfällen, fler och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster samt stärkt samverkan mellan akademi, kommun/region och näringsliv.

Vill ni samarbeta med oss?

Vi riktar oss till internationella företag, investerare, politiker och organisationer med intresse för energi- och miljödriven teknikutveckling. Vi riktar oss också till små och medelstora företag och innovatörer där miljö- och energidriven affärsutveckling står i fokus.

Våra erbjudanden:

  • Affärstöd
  • Affärsnätverk
  • Besökprogram
  • Event och mötesplatser
  • Finansieringsguide
  • Marknadsföring
  • Stöd för internationalisering

Vill ditt företag samarbeta med oss? Välkommen att ta kontakt med någon av våra lokala projektledare för mera information.

Finansiering av projekten

Cleantech Kvarken pågår mellan 2015-2018 och finansieras till 60 procent av interregprogrammet Bothnia Atlantica. Övriga finansiärer är Region Västerbotten, Umeå kommun, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Österbottens förbund, Vasek, Merinova och Vasa stad. Projektägare är Kompetensspridning i Umeå AB.

Cleaner Growth pågår mellan 2016-2018 och finansieras till 50% av europeiska regionala utvecklingsfonden, mål 2. Övriga finansiärer är Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Umeå kommunföretag, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Örnsköldsviks kommun, SP Processum, Region Västerbotten.

Projektet är uppdelat i två områden, kommersialisering och internationell marknadsplats. Projektet ägs av Uminova innovation som också koordinerar delprojektet kommersialisering tillsammans med samverkansparten Arctic business incubator. Kompetensspridning i Umeå AB är också samverkanspart och koordinerar delprojektet internationell marknadsplats i samverkan med Skellefteå kommun.

Gränsöverskridande samarbete genom Cleantech Kvarken 2018.

Sidan uppdaterades

2018-11-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Helena Näsström
Projektsamordnare Cleaner Growth
Tel 073- 2571083
Skicka e-post

Jan Nyman
Näringslivsutvecklare
Tel 0660-888 16
Skicka e-post

Mer information

Här kan du läsa mera om projekten och anslutna företag. Vill du samarbeta? Välkommen att kontakta någon av våra lokala projektledare.

North Sweden Cleantechs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster