Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Ge dina synpunkter på förslag till klimatstrategi! 

Då energi- och klimatfrågan är en av de största utmaningarna som världen står inför är det viktigt att vi fortsätter energiomställningen. Klimatstrategin visar både hur energianvändningen ser ut inom vår geografiska kommun och hur vi behöver ställa om och minska vår energianvändning och våra växthusgasutsläpp för att bidra till att Sverige uppnår sin del av Parisavtalet. Klimatstrategin riktar sig till alla sektorer och aktörer inom vår geografiska kommun – medborgare, föreningar och företag. Vi måste alla hjälpas åt!

Under perioden 16 december 2020 till och med den 8 februari 2021 är alla välkomna att lämna synpunkter på förslag till klimatstrategi. Syftet med utställningen är att samla in synpunkter på förslaget men också ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka strategins innehåll.

Samrådsmaterial
Förslag till klimatstrategi består av två dokument som hör ihop i en helhet. Nulägesbeskrivningen visar på ett nuläge för energianvändning och utsläpp av växthusgaser inom de olika samhällssektorerna samt behov av utsläppsminskning inom ramen för Parisavtalet. I delen som heter klimatstrategi anges bland annat förslag till energi- och klimatmål samt åtgärder inom fem olika fokusområden som kommunen bedömer är viktiga att arbeta med.

Dokumenten finns tillgängliga i högermarginalen.

Hur lämnar du synpunkter?
Synpunkter på förslag till klimatstrategi ska framföras skriftligen och vara kommunen tillhanda senast den 8 februari 2021 och skickas till e-postadress: tillvaxt@ornskoldsvik.se, eller per post till: Kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik. Ange diarienummer Kst/2020:645 på handlingen eller i meddelanderaden om ni använder e-post.

Observera att de inlämnade synpunkterna utgör allmän handling hos kommunen. Ditt namn och övriga uppgifter som du lämnar kommer att registreras i ärendet, behandling sker enligt personuppgiftslagen.

Sidan uppdaterades

2020-12-16

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Marianne Dahlbäck
Miljöstrateg
0660 - 883 72
Skicka e-post