Testresenärer och vintercyklare

Hållbara resor har under vintern/vårvintern haft 2 kampanjer som främjar hållbara resvanor, en vintercyklistkampanj och en kollektivtrafikkampanj.

Marie Mattsson, kostavdelningen är en av deltagarna från vintercyklistkampanjen. Marie har cyklat 12 km till och från jobbet under fyra månader i vinter. Marie började cykla igen förra sommaren efter 15 års uppehåll, när möjligheten att delta som vintercyklare i kampanjen dök upp blev det en sporre att fortsätta cykla även under vintern. Trots stora snömängder i vinter upplever Marie att det fungerat bra med snöröjning och cykling. "Att cykla till och från arbetet på vintern är ett jättebra sätt att få vara ute varje dag trots mörkret och att få vardagsmotion på köpet" säger Marie.

På frågan vad kommunen skulle kunna göra för att underlätta så fler väljer att cykla tror Marie på att fortsätta med lockande aktiviteter som vintecyklistkampanjer och låna hem en elcykel för att testa arbetspendla med, men även att prioritera underhåll på gång- och cykelvägar.

18 st medarbetare fick utrustning för att kunna cykla till och från arbetet i vintras

11 st hade inte vintercyklat tidigare

17 av 18 kommer att fortsätta cykla nästa vinter

Tillsammans har vintercyklisterna under kampanjtiden cyklat ca 11 570 km och därmed sparat miljön ca 2 430 kg koldioxid i utsläpp, jämfört med om de skulle tagit bilen!

Andreas Sjölund, samordnare Trafik och Park, var en av dem som testade att åka kollektivtrafik i en månad. Andreas har 6 km till jobbet och åker nu buss dagligen till och från jobbet. För honom så var ekonomin en viktig drivkraft till att börja åka buss; ”Räkna vad en bil kostar totalt och jämför med att åka buss, det skiljer nästan halva pengen på min resväg” säger Andreas. Andra fördelar med bussåkning som Andreas nämner är smidigheten att kliva på bussen och bara kunna slappna av samt att han hinner piggna till av promenaden från busshållplatsen till jobbet. Andreas tips till andra som inte kommit igång med bussåkningen är helt enkelt att ta sig i kragen och testa; ”Bestäm att du ska åka en hel vecka eller två och utvärdera sedan”.

På frågan om vad kommunen skulle kunna jobba på för att fler ska väja att åka kollektivt så tror Andreas på utökade helgturer, fler turer till landsbygden och sänkta priser. Detta var också representativt för övriga respondenter som även uppgav bl.a. fler turer och hållplatser som ett led i att öka kollektivtrafikåkandet.

Totalt 24 stycken var med i kollektivtrafikkampanjen 2018

Av 20 svarande åkte 85% huvudsakligen bil till och från arbetet före kampanjen

80 % har uppgett att de kommer fortsätta åka kollektivt till/från jobbet i varierande utsträckning

Tillsammans har kollektivtrafikresenärerna under kampanjtiden åkt ca 6312 km buss/tåg och därmed sparat miljön 1455 kg i koldioxid. 

 


Sidan uppdaterades

2018-06-18

Sidansvarig: