Samordningsförbundet

Uppdrag

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting/Region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.
Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer.
 

Medlemmar Samordningsförbundet i Örnsköldsvik

Förbundets medlemmar är Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och leds av en styrelse. Den består av fyra ordinarie ledamöter samt fyra ersättare. Dessa sitter en mandatperiod i taget. Örnsköldsviks kommun tillhandahåller, mot en uppdragsersättning, en förbundschef på heltid. Förbundsstyrelsen sammanträder cirka sju-åtta gånger per år.
 

Styrelsen 2019-2022

Namn

Befattning

Carolina Sondell

Kommunen, ordförande

Jan-Olov Häggström

Region Västernorrland, vice ordförande

Camilla Steen

Försäkringskassan

Jessica Norman

Arbetsförmedlingen

Annica Jonsson

Kommunen, ersättare

Gunnar Fors

Region Västernorrland, ersättare

Henrik Viberg Forsgren

Försäkringskassan, ersättare

Cecilia Sparf

Arbetsförmedlingen, ersättare

Pär Eriksson

Förbundschef


Sidan uppdaterades

2020-07-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
Utvecklingsstrateg, Tillväxtavd.

Förbundschef Samordningsförbundet
0660 - 886 30
070 - 62 08 491
Skicka e-post

Adress till Samordningsförbundet:
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
Kronan, Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik

Gemensam hemsida för länets samordningsförbund www.samordningsforbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster