Lokala samverkansgruppen (LSG)

Har till uppgift att...

 • ge förutsättningar för samverkan i respektive organisation genom att skapa motivation och legitimitet för samverkansarbetet.
 • informera och sprida kunskap om respektive myndighets uppdrag och verksamhet.
 • stimulera erfarenhetsutbyte och genomföra gemensamma insatser för kompetensutveckling.
 • identifiera och besluta om prioriterade fokusområden.
 • initiera gemensamma insatser samt föreslå finansieringsformer.
 • ge samverkansuppdrag till arbetsgrupper samt följa upp resultaten.
 • vara beredningsorgan för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik.
 • vara ledningsgrupp för Personliga ombuden.
 • ansvara för att SocialReKos fastställda länsöverenskommelser implementeras i verksamheterna. Vid behov upprätta lokala rutiner så att intentionerna i överenskommelserna får genomslag.


​Fokusområden 2020

 • Vägen till hälsa
 • Vägen till arbete
 • Vägen till effektiv samverkan
 • Vägen till smidiga övergångar

Text

Medlemmar 2020

Pär Eriksson                 Samordningsförbundet           Ordf.

Christina Norberg         Social utredning                      Välfärdsförvaltningen

Lars Lundgren               Arbetsmarknad och integration Välfärdsförvaltningen

Jane Johansson           Socialt stöd                            Välfärdsförvaltningen

Maria Ingelsson            Elevhälsan                              Bildningsförvaltningen

Sune Westberg             Kultur och fritid                       Samhällsbyggn.förv.

Lena Finne Jansson      Tillväxtavdelningen                Kommunledningsförv.

Helene Bylund               Primärvården                        Regionsdrivna HC

Anna Reynberg Sjölund Primärvården                       Privatdrivna HC

Amanda Englund          Vuxenpsykiatrin                    Region Västernorrland

Ann-Chatrine Lewander Habiliteringen                      Region Västernorrland

Mats Gidlund    Barn- och ungdomspsyk.      Region Västernorrland

Inger Johansson            Barnkliniken Öviks sjukhus  Region Västernorrland

Henrik Viberg Forsgren Enhetschef FV Nord             Försäkringskassan

Cecilia Sparf               Sektionschef                         Arbetsförmedlingen

Dick Danielsson            Närpolischef                          Polisen


Sidan uppdaterades

2020-07-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
Ordförande
0660 - 886 30

070-62 08 491


per.eriksson@ornskoldsvik.se