Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Samverkan i Örnsköldsvik

Samordningsförbundet i Örnsköldsviks hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vision för samverkansarbetet utifrån medborgarnas bästa:

"Samverkan i Örnsköldsvik - Tillsammans gör vi skillnad!"
 

Lokala samverkansgruppen (LSG)

Ersätter Stratsam(Strategisk ledningsgrupp för samverkan) och Opsam(Operativ ledningsgrupp för samverkan) sedan november 2012.

Är ledningsgrupp för lokal samverkan inom Örnsköldsviks kommuns geografiska område mellan Kommunen, Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom områdena hälsa, arbete och försörjning.

Består av avdelningschefer från de olika myndigheterna.

Samordningsförbundet - Fyra myndigheter och en budget

När myndigheterna samverkar har de kapacitet att göra mer för människor som behöver insatser från flera myndigheter samtidigt.

De sociala, medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som medborgarna får del av, ägs av de ingående myndigheterna och stöds med medel från samordningsförbundet.

Ett samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser både operativt och strukturellt.

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region/landsting och kommun. Det kallas finansiell samordning (Finsam).

Grundläggande principer för samverkan

  • Arbetet ska vara gränsöverskridande, baserad på helhetssyn före sektorintresse.
  • Det hälsofrämjande synsättet ska vara ledande.
  • Insatserna ska präglas av förebyggande åtgärder med ett folkhälsoperspektiv.
  • Aktivt pröva gränserna för det möjliga.
  • Utpräglat investeringsperspektiv.

Sidan uppdaterades

2020-12-04

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
Utvecklingsstrateg, Tillväxtavd.

Förbundschef Samordningsförbundet
0660 - 886 30
070 - 62 08 491
Skicka e-post

Adress till Samordningsförbundet:
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
Kronan, Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik

Ny gemensam hemsida för länets samordningsförbund www.samordningsforbundet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster