Suicidprevention i fysisk miljö

Orsakerna bakom suicid handlar i de flesta fall om psykisk ohälsa. Den suicidala processen, från en utlösande faktor till dess att suicid eller försök till suicid begås, kan vara både lång och kort. En listning av olika risk- och skyddsfaktorer för suicid inbegriper individfaktorer som psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion, men också tillgång till suicidmedel, den fysiska miljöns utformning, den sociala miljöns kvalitet samt strukturella faktorer såsom arbetsmarknad.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med räddningstjänsten i Jönköpings kommun, Folkhälsomyndigheten, Örnsköldsviks kommun, Trafikverket samt Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) tagit fram en skrift som stöd och inspiration för kommuner kring vad suicidförebyggande i den fysiska miljön kan innebära. Syftet är att visa på viktiga steg vid planering och genomförande. Självfallet är kommunen bara en av många aktörer som äger, påverkar och utformar den fysiska miljön. Skriften behandlar dock bara just kommunens arbete, inte exempelvis den enskilde fastighetsägarens arbete.

Skriften Förebygga suicid i fysisk miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-12-05

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Ola Bäckström
Utvecklingsledare psykisk hälsa, samordnare av handlingsplan för suicidprevention och kursen "Första hjälpen till psykisk hälsa" 
073 - 270 49 95
Skicka e-post

Mer information