Självtillfogade skador - att särskilja självskadebeteende från suicidalitet

Det finns fördelar med att definiera självskadebeteende på ett sätt som särskiljer det från suicidhandlingar eftersom det tydliggör vilken betydelse, eller funktion som självskadebeteendet har för den specifika personen i dennes liv. Forskning visar att andelen självskadehandlingar som gjordes i syfte att ta sitt liv, hos en grupp personer som hade kontakt med psykiatrin var relativt låg (Linehan et al.,2006). Det är dock viktigt att ta i beaktande att personer med självskadebeteende ofta har tankar på att ta sitt liv och många av dem har också gjort suicidala handlingar (Nock, et. al. 2006, Zlotnick et.al,1997). Att ha skadat sig själv kan alltså vara en riskfaktor för att faktiskt göra suicidförsök eller fullbordad suicid. Det kan därför i vissa fall vara viktigt att göra suicidriskbedömning när man möter personer som har ett självskadebeteende.

I svensk litteratur och inom svensk vård beskriver man ofta självskadebeteende som ”en handling med avsikt att reglera en känsla” (hos den person som utsätter sig för självskadan).

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skriver så här i sin rapport ”Självtillfogade skador – statistik och analys”.

"Självdestruktivitet kan ta sig många uttryck. Alltifrån subtila beteenden, som att man inte tar hand om sig själv ordentligt, äter för mycket eller för lite, utsätter sig för risker, missbrukar, till den yttersta självskadehandlingen - att ta sitt eget liv. Någonstans där emellan hamnar det man oftast menar med självskadebeteenden, det vill säga att människor tillfogar sig själva fysiska skador.

Den här studien handlar just om självskadebeteenden, men här återfinns också sådana som ”misslyckats” med att ta sitt liv. Studien bygger på uppgifter från 3 119 besök på akutmottagningar under åren 2007 till 2010. Dessa uppgifter har erhållits från ett antal akutsjukhus vars data sedan skattats till nationella tal.

Karlstad i september 2014

Här kan du läsa hela rapporten, inklusive dess fallbeskrivningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En föreläsning om självskadebeteende hittar du här.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades

2018-09-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ola Bäckström
Utvecklingsledare psykisk hälsa, samordnare av handlingsplan för suicidprevention och kursen "Första hjälpen till psykisk hälsa" 
073 - 270 49 95
Skicka e-post