Samtalsbyrån – för unga

Psykisk ohälsa bland unga ökar. Oavsett samhällsklass. Man kan inte längre bara hänvisa till psykosociala svårigheter i hemmiljön (missbruk, kriminalitet, sjuk förälder). Det finns fler faktorer som påverkar, exempelvis skolan och samhället som ställer stora krav på den enskilde, och det har blivit allt viktigare att fullfölja skolgången och få ett godkänt gymnasiebetyg för att få en plats på arbetsmarknaden. Kraven på prestation, och de livsavgörande framtidsvalen, är kanske minst lika stora från ungdomarna själva, vilket inte gör det lättare precis.

Ungdomar ”står på tröskeln till vuxenvärlden” vilket av många upplevs som skrämmande. Då behöver man ofta någon att tala med och få hjälp att formulera sina egna tankar och funderingar. Några samtal kan räcka långt! Men var ska man vända sig? Man kanske inte vill prata med kuratorn i skolan eller saknar bra förebilder i vuxenvärlden som man kan tala förtroligt med. En del vill kanske inte öppna sig för kompisarna med risk för att verka svag, medan några saknar kamrater överhuvudtaget.

I Örnsköldsviks finns Samtalsbyrån – för unga, en verksamhet för att stärka ungdomars och unga vuxnas möjlighet till en meningsfull och hanterbar tillvaro. Kommunen, via Elevhälsan, är fr o m 1 mars 2017 ny huvudman för verksamheten. Den samfinansieras av Elevhälsan och Samordningsförbundet i Örnsköldsvik (kommun, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling).

Samtalsbyrån - för unga riktar sig till alla unga 16-30 år som behöver någon att tala med. Det är en öppen verksamhet, inga remisser behövs, inga avgifter. Du som besökare avgör om du vill besöka verksamheten. Det ska vara lätt att bara ”slinka in” för att få stöd och råd, eller kontakta via e-post eller telefonsamtal. Verksamheten är belägen på Bergsgatan 9 (nära Nolaskolan och Lundbergs Bröd) och delar lokaler med landstingets Ungdomsmottagning.

www.ornskoldsvik.se/samtalsbyran

Sidan uppdaterades

2017-02-15

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.