Du är här:

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Är du eller någon i din närhet utsatt för våld och/eller förtryck?

Här kan du läsa mer om vad våld och förtryck är och vart du kan söka hjälp. Det finns hjälp både för den våldsutsatta och den som vill sluta utöva våld.

Regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/ våld i nära relationer i Västernorrland 2018-2021

Regional strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor/ våld i nära relationer i Västernorrland 2018-2021PDF är framtagen i samverkan mellan Länsstyrelsen Västernorrland, länets kommuner, Region Västernorrland, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården. Den regionala strategin bygger på regeringens tioåriga strategi för att uppnå det sjätte nationella jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Den regionala strategin har som målsättning att våldsutsatta vuxna och barn och utövare av våld uppmärksammas och att de får tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser genom strukturerad samverkan. Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete med mäns våld mot kvinnor. Arbetet ska präglas av rättssäkerhet.

Den regionala strategin omfattar tre målgrupper inom mäns våld mot kvinnor med olika behov att beakta:

• Barn som själva utsätts för våld och som upplever våld mot närstående.

• Våldsutsatta vuxna.

• Utövare av våld.

Den regionala strategin är ett verktyg för kommuner, regionen, polismyndigheten, åklagarmyndigheten, kriminalvården och migrationsverket i Västernorrlands län för att säkerställa god kvalitet och strukturerad samverkan i ett långsiktigt och hållbart arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Till den regionala strategin finns en regional samverkansgrupp där Örnsköldsviks kommun är representerad för att driva arbetet vidare.

Örnsköldsviks kommuns arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Örnsköldsviks kommun har beslutat att underteckna CEMR-deklarationen för jämställdhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att i nästa steg arbeta fram en jämställdhetsstrategi. Som del i jämställdhetsstrategin kommer riktlinjer för arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer att arbetas fram. Riktlinjerna kommer att utgå från länsstrategin inom området. 

Inom välfärdsförvaltningen finns verksamheten Resurscentrum mot våld som genom både bistånd och service erbjuder hjälp, råd, stöd och behandling för den som upplever våld i nära relationer, men även för den som utövar våld mot närstående. 

Webbkurs om våld

Under 2016 lanserade Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som på ett flexibelt sätt erbjuder baskunskaper inom ämnet. 

Den är helt kostnadsfri och tar cirka tre timmar i anspråk. Kursen utgår från deltagarens yrkesområde och förkunskaper och vänder sig i första hand till socialtjänsten, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå kursen. Du kan använda det du lär dig för att arbeta våldsförebyggande, och i förlängningen bidra till att förändra attityder i samhället.

I kursen ingår kunskap om vad våld är, omfattning, uttryck, konsekvenser, normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen, samhällets ansvar, den yrkesverksammas ansvar och vad du kan göra.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Örnsköldsviks kommuns anställda kan anmäla intresse om utbildning i grupp till Ann-Sofie Mattebo 0660 - 886 31. Det finns även möjlighet för ledningsgrupper inom kommunen att få hjälp att gå igenom och orientera sig i webbkursen för att i sin tur sedan hålla kursen på exempelvis arbetsplatsträffar. 

Sidan uppdaterades

2020-04-06

Sidansvarig: