Du är här:

Polsam - Politisk ledningsgrupp för samverkan

Uppdrag

Skapa förbättrade möjligheter för samverkan utifrån politisk nivå. Undanröja systemfel som motverkar effektiv samverkan mellan kommunen, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Polsam fungerar också som kommunens och landstingets gemensamma handikappråd tillsammans med företrädare från kommunens handikappföreningar där kommunens handikappkonsulkent har en samordningsfunktion.  

Parter

Polsam består av 17 ledamöter och en samordnande tjänsteman. Från landstinget kommer fem ledamöter — tre från majoriteten och två från oppositionen. Kommunen representeras av två ledamöter från varje nämnd, företrädesvis ordförande och 2:e vice ordförande. Nämnderna är - samhällsbyggnads-, kultur- och fritids-, omsorgs-, bildnings- samt humanistiska nämnden. Kommunstyrelsen är representerad av 1:e vice ordförande samt en ledamot från oppositionen. Polsam är även väldigt nära förankrad med Samordningsförbundet.
Ordförande väljs för en mandatperiod i taget. Kommunens folkhälsosamordnare har en samordningsfunktion. Polsam har 5-6 sammanträden per år.

NamnRepresenterar
Glenn NordlundKommunstyrelsen Ordförande
Malte HellströmLandstinget Västernorrland, vice ordförande
Helene Östmar-RosdahlLandstinget Västernorrland
Mona LundqvistLandstinget Västernorrland
Lena NäslundLandstinget Västernorrland
Anna PetterssonLandstinget Västernorrland
Kristina KarlströmKommunstyrelsen
Birgith Olsson-JohanssonBildningsnämnden
Lena LindgrenBildningsnämnden
Anna-Belle StrömbergOmsorgsnämnden
Barbro OlssonOmsorgsnämnden
Jan-Olov HäggströmHumanistiska nämnden
Camilla SvenssonHumanistiska nämnden
Leif LindholmKultur- och fritidsnämnden
Soledad HenriquezKultur- och fritidsnämnden
Roger BurlandSamhällsbyggnadsnämnden
Per HörnbladSamhällsbyggnadsnämnden
Pär ErikssonVälfärdsförvaltningen, samordnare

Sidan uppdaterades

2013-11-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
folkhälsosamordnare verkställande tjänsteman Samordningsförbundet
0660 - 886 30
070 - 62 08 491
Skicka e-post