Du är här:

Opsam - Operativa ledningsgrupper för samverkan

Uppdrag 2003-2010


Opsam har tre samverkande ledningsgrupper som indelats ur ett livscykelperspektiv - Barn och ungdom, Mitt i livet samt Äldre. De ansvarar för att inom respektive åldersområde identifiera grupper kring vilka det finns behov av samverkan, formulerar mål och handlingsplaner samt initierar, leder och utvärderar konkreta samverkansinsatser.
 

Ledningsuppgifter

  • Identifiera och prioritera målgrupper.
  • Formulera mål och göra handlingsplaner för det konkreta arbetet för målgruppen.
  • Initiera och sjösätta konkreta samverkansaktiviteter.
  • Leda det konkreta samverkansarbetet samt följa upp och utvärdera detta.
  • Stödja, stimulera samt tillvarata ideér.
  • Skapa arenor för dialog och lärande.
  • Se till att konkreta arbetsmodeller för samverkan utarbetas och dokumenteras. 

Deltagare


Här representeras huvudmännen av avdelnings- och enhetschefer för verksamheter som berör respektive målgrupp - barn och ungdom, mitt i livet samt äldre. Dessa utses av Stratsam. Kommunens folkhälsosamordnare har en samordningsfunktion. Opsamgrupperna har cirka 10 möten per år och ordförandeskapet rullar årligen.

Opsamgrupperna ersattes 2011 av tillfälliga projektledningsgrupper som riggas beroende på vilket samverkansuppdrag som beställs från Stratsam.

Sidan uppdaterades

2015-10-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Pär Eriksson
folkhälsosamordnare verkställande tjänsteman Samordningsförbundet
0660 - 886 30
070 - 62 08 491
Skicka e-post