Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Barn och skola

Fokus på inlärning och välbefinnande

Örnsköldsvik är en bra plats att växa upp på. Här finns det viktigaste: trygghet. Ett socialt lugn, tillsammans med högkvalitativa förskolor och skolor med fokus på inlärning och välbefinnande.Kommunens bildningsförvaltning sköter verksamheten vid kommunens alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Det finns även fristående skolor från förskole- till gymnasienivå.

Läs mer om skolan, skolplan och läroplanöppnas i nytt fönster

Förskolan
På förskolan får de minsta barnen ta del av pedagogisk verksamhet under ledning av utbildad personal. Förskolan har en egen läroplan.

Barn i åldern 1-5 år har rätt till plats i förskolan om föräldrarna arbetar eller studerar. Om föräldrarna är lediga från arbetet för att ta hand om ett nyfött syskon har det äldre barnet rätt att gå till förskolan 15 timmar varje vecka. Det gäller också om föräldrarna är arbetssökande.

Föräldrar som arbetar eller studerar betalar för förskoleplatsen. Avgiften beräknas på föräldrarnas gemensamma inkomst.

Alla barn mellan 3 år och 5 år har rätt till kostnadsfri pedagogisk verksamhet 15 timmar i veckan, så kallad allmän förskola, oavsett om föräldrarna arbetar eller inte. Allmän förskola erbjuds 1 september - 31 maj.

Vill du ansöka om förskoleplats kan du göra det via en e-tjänst på kommunens webbplats (formuläret är på svenska). Du kan också ringa kommunens växel 0660 – 880 00 så får du hjälp att nå personal som tar emot din ansökan. Ansök senast fyra månader innan du behöver platsen.
Läs mer om förskolaöppnas i nytt fönster

Fritidshem
Fritidshem är till för barn 6-13 år som behöver tillsyn före eller efter skoldagen. Utbildad personal formar verksamheten utifrån skolans läroplan. Fritidshemmet är ofta i eller helt nära skolan. Föräldrarna (eller vårdnadshavarna) betalar för fritidshemsplatsen.

Fritidshemsplats går att söka via ett formulär på kommunens webbplats. Du kan också ringa kommunens växel 0660-880 00 så får du hjälp att nå personal som tar emot din ansökan.
öppnas i nytt fönster
Läs mer om fritidshemöppnas i nytt fönster

Förskoleklass och grundskolan
I Sverige börjar barnen i förskoleklass på hösten det år de fyller sex år. Efter förskoleklassen följer obligatorisk grundskola i nio år. Skolplikten gäller tills att barnen fyller 16 år.

Förskoleklassen och grundskolan har en gemensam läroplan. Eleverna får betyg från och med årskurs 6.

Eleverna får gratis lunch varje skoldag. Behöver ditt barn specialkost ska du prata med skolan.

De flesta barnen går i kommunala skolor men det finns även fristående skolor som drivs av föreningar, samfund eller som kooperativ. Barnet erbjuds en plats i den kommunala skolan närmast bostaden men som vårdnadshavare har du möjlighet att önska en annan skola. I de fallen kontaktar du rektor på den skola där du vill att ditt barn ska gå.

De som är folkbokförda i kommunen får en kallelse till skolstart. Kommer du nyinflyttad med barn i skolåldern tar du själv kontakt med skolexpeditionen i det område där du bor. Vet du inte vilket skolområde du tillhör, kontakta kommunens kontaktcenter 0660-880 00 så får du hjälp.
Läs mer om grundskolaöppnas i nytt fönster

Särskolan
Elever som behöver extra stöd i sin skolgång ska i första hand få det i den skola som är närmast hemmet. Elever med omfattande funktionshinder kan, efter utredning och föräldrars önskemål, beviljas plats på särskola. Det kan vara medicinska, psykologiska, pedagogiska eller sociala skäl som gör att en särskoleplats bedöms ge eleven de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.
öppnas i nytt fönster
Läs mer om grundsärskola
öppnas i nytt fönster
Läs mer om gymnasiesärskola

Gymnasieskolan
Gymnasieskolan är frivillig men de flesta ungdomarna väljer att studera vidare efter grundskolan. Gymnasieutbildningarna förbereder för högre studier och är i många fall en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Gymnasieutbildningarna är treåriga.

Örnsköldsviks kommuns gymnasium är uppdelat på Nolaskolan och Parkskolan. Tillsammans erbjuder de högskoleförberedande program, yrkesprogram och lärlingsutbildning. Även specialidrott, introduktionsprogram och gymnasiesärskolans utbildningar ryms i utbudet. Elever som söker något av gymnasieskolans nationella program har möjlighet att söka till valfri kommunal gymnasieskola skola i hela länet.
Läs mer om gymnasiumöppnas i nytt fönster

Vuxenutbildningen
Vuxna som inte har kunskaper motsvarande grundskola eller gymnasieskola har möjlighet att komplettera sina studier. Den som är folkbokförd i Örnsköldsvik är behörig att söka till kommunens vuxenutbildning hösten det år personen fyller 20 år. Undervisningen är gratis på grundläggande nivå. På gymnasial nivå måste man själv köpa undervisningsmaterial och litteratur.
Läs mer om vuxenutbildningöppnas i nytt fönster

Högre utbildning
I Örnsköldsvik kan du studera på universitets- och yrkeshögskolenivå. Du kan också studera andra skolors kurser på distans. Lärcentrum i byggnaden Arken erbjuder studielokaler och tentamensservice för högskolestuderande. Studentbibliotek finns i samma byggnad.

Umeå universitets filial ligger centralt i staden nära bussar och tåg. Som student är du garanterad att få en bostad men du betalar din hyra. Alla studentlägenheter ligger inom gång- eller cykelavstånd från centrum.
öppnas i nytt fönster
Läs mer om Lärcentrum - studie och yrkesvägledningöppnas i nytt fönster

Läs mer om studera i Örnsköldsvik (eftergymnasialt)öppnas i nytt fönster

Svenska för invandrare (SFI)
Kommunens vuxenutbildning erbjuder svenska för invandrare (sfi) för personer som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Undervisningen ger också kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

För att få delta i svenska för invandrare måste du vara minst 16 år, folkbokförd i kommunen och ha ett fullständigt personnummer. Svenska för invandrare går att kombinera med annan utbildning, arbete eller praktik. Undervisningen är gratis.

Kontakt
Vill du veta mer om svenska för invandrare, kontakta vuxenutbildningens kurator: 0660-889 88.


Mer om Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket

Jämförelsetjänst förskolor
Vår jämförelsetjänst för förskoloröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2021-01-12

Sidansvarig: