Du är här:

Sök medborgarförslag

Funderar du på att skriva ett medborgarförslag? Då vill du kanske veta om någon skrivit ett liknande förslag.

I denna förteckning kan du läsa de medborgarförslag och verksamhetsförslag som lämnats in sedan 2010.

När ett medborgarförslag är färdigbehandlat läggs svaret upp i den här förteckningen. Målet är att ett förslag ska besvaras inom 1 år.

Verksamhetsförslag

För att räknas som ett medborgarförslag ska ett förslag ligga inom kommunfullmäktiges kompetens. Förslag som skickas in som medborgarförslag men som kommunfullmäktiges presidium bedömer ligger inom nämndernas kompetens blir istället verksamhetsförslag och skickas till respektive nämnd för handläggning.

I denna förteckning läggs de medborgarförslag som bedöms vara verksamhetsförslag upp. Svar på verksamhetsförslag läggs dock inte upp här i förteckningen. Vill du ha svaret, kontakta den nämnd som har fått den för handläggning. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Administration och juridik

Arbetsmarknad

Demokrati, jämställdhet och integration

Kultur, föreningar, sport och fritid

Klimat, energi, miljö och livsmedel

Kollektivtrafik

Näringsliv, innovation, utveckling, landsbygd och IT

Skola, förskola och utbildning

Vatten, avlopp, avfall och återvinning

Vård, omsorg och hälsa

Vägar, trafik, belysning och parkering

Sidan uppdaterades

2018-10-18

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Anna Thors
Sekreterare kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
0660- 881 40
Skicka e-post

Ann-Britt Häggström
Sekreterare samhällsbyggnadsnämnden
0660- 884 23
Skicka e-post

Marie Westerlund
Sekreterare bildningsnämnden
0660-882 70
Skicka e-post

Inger Nilsson
Sekreterare humanisiska nämnden
0660-887 85
Skicka e-post

Lars Lindström
Sekreterare kultur- och fritidsnämnden
0660-881 19
Skicka e-post

Eva Isaksson
Sekreterare omsorgsnämnden
0660-888 55
Skicka e-post