Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Skicka medborgarförslag

Alla personer som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun har rätt att skicka medborgarförslag. Ett företag, förening eller dyligt har inte möjlighet att skicka in medborgarförslag. Förslagt ska handla om sådant som ligger inom kommunfullmäktiges kompetens. Varje förslag får endast behandla en fråga, ämnen av olika slag kan alltså inte tas upp i samma förslag.

Kommunfullmäktige har som målsättning att behandla alla medborgarförslag inom 1 år. Vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober redovisar kommunstyrelsen för fullmäktige vilka medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

Hur skickar jag mitt förslag?

Det finns två sätt att skicka medborgarförslag:

När ska förslaget vara inskickat?

Medborgarförslaget ska ha inkommit senast fem dagar före kommunfullmäktiges sammanträde.

Här hittar du vilka datum kommunfullmäktige sammanträderöppnas i nytt fönster

Formulera ett tydligt förslag

Tänk på att formulera ett tydligt förslag. Avsluta eller inled med jag föreslår att, följt av ditt förslag.

Vad händer med förslaget?

Ditt medborgarförslag tas med på kallelsen till det kommande kommunfullmäktigesammanträdet. Medborgarförslag som ligger inom kommunfullmäktiges kompetens lämnas till kommunstyrelsen som remitterar medborgarförslaget till en eller flera nämnder som får skriva ett svar till kommunstyrelsen om förslaget. Nämndernas och kommunstyrelsens svar behandlas sedan i kommunfullmäktige. Medborgarförslag som ligger inom nämndernas kompetens skickas till respektive nämnd för handläggning och beslut.

Synpunkts- och felanmälningsappar

Kommunen har även ett antal synpunkts- och felanmälningstjänster dit du kan skicka dina synpunkter och förslag:

Sidan uppdaterades

2021-01-04

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Kommunledningsförvaltningen
891 88
Örnsköldsvik

Skicka e-post