Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Allmänhetens frågestund under kommunfullmäktige

Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att under punkten ”allmänhetens frågor” ställa frågor kring de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om enligt föredragningslistan.

Vill du ställa en fråga ska du skicka in den så att den inkommit senast tre arbetsdagar innan aktuellt kommunfullmäktigesammanträde. Allmänhetens fråga annonseras i samband med kungörelse till kommande kommunfullmäktige. En inlämnad fråga från allmänheten kan besvaras av kommunfullmäktige utan att frågeställaren är närvarande.

Du kan skicka in din fråga på två sätt,
E-post till: kommunen@ornskoldsvik.se.
Vanlig post till: Örnsköldsviks kommun, Kommunfullmäktige, 891 88 Örnsköldsvik. Märk brevet med Allmänhetens fråga.

Här kan du ta del av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige.

Här kan du ta del av föredragslistan inför kommunfullmäktiges sammanträde.
Föredragslistan finns tillgänglig på webben två helger innan aktuellt kommunfullmäktigesammanträde.

Sidan uppdaterades

2020-01-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss