Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Offentlighet och allmän handling

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, skrivelser och utredningar men även e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera.
 
En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.  Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in till kommunen eller när den har upprättats där och som rör kommunens verksamhet. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial som till exempel pågående utredningar och förslag.

Sidan uppdaterades

2017-10-09

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Sonja Söderqvist
Registrator
0660 - 881 48
Skicka e-post