Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande av justerat protokoll

Organ:
Humanistiska nämndens socialutskott
Sammanträdesdatum:
2019-09-10
Anslagets uppsättning:
2019-09-11
Anslagets nedtagande:
2019-10-02
Paragrafnummer:
§§ 294-314
Protokollet förvaras i stadshuset Nygatan 16
 
Tillbaka

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: