Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2019-11-25

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämndens socialutskott 2019-11-19
Humanistiska nämndens socialutskott 2019-11-15
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-14
Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-13
Omsorgsnämnden 2019-11-13
Humanistiska nämnden 2019-11-12
Humanistiska nämnden sekretess 2019-11-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12
Revisionen 2019-11-12
Humanistiska nämndens socialutskott 2019-11-05
Kommunstyrelsen 2019-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-29
Myndighetsnämnden 2019-10-29
Kommunfullmäktige 2019-10-28
Extra Kommunstyrelsen 2019-10-28
Samordningsförbundet 2019-10-25

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse flyttat fordon Tonvägen Bjästa
Kungörelse flyttat fordon Ångermanlandsg Örnsköldsvik
Grannehörande Anslagstavlan, 2 st bygglov
Kungörelse Anslagstavlan, 3 st bygglov
Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrland, Solberg Vindkraft AB, ansökan gäller slutliga villkor till skydd för rennäringen vid vindkraftpark Solberg (Lst 551-8635-2019)
Grannehörande Anslagstavlan, 2st bygglov, 1st förhandsbesked
Kungörelse Anslagstavlan, 3st bygglov
Grannehörande anslagstavlan, 4 st bygglov
Kungörelse Anslagstavlan, 5 st bygglov

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: