Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2018-12-17

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämnden 2018-12-11
Humanistiska nämnden sekretess 2018-12-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-11
Humanistiska nämndens socialutskott 2018-12-07
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-27
Myndighetsnämnden 2018-11-27
Kommunfullmäktige 2018-11-26
Samordningsförbundet 2018-11-23
Revisionen 2018-11-13

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Tillkännagivande, Överförmyndarens mottagningstider under 2018
Tillkännagivande av Länsstyrelsen i Västernorrland beslut enligt miljöbalken, Kabeko Etapp 2 AB, ansökan om tillstånd för uppförande och drift av gruppstation för maximalt 19 vindkraftverk nordost om Boteå, Sollefteå kommun och väster om Stor-Degersjön, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner (551-1741-18)
Anslag - Samråd detaljplan för Bryssel 4 m.fl.
Tillkännagivande, Viktoriaesplanaden 1, Örnsköldsvik
Tillkännagivande, Modovägen 52 2, varvskajen, K 6/18
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, CLÅ i Övik AB, (Christer Lindberg Åkeri AB), tillstånd till fortsatt drift av naturgrustäkt, fastigheten Björna-Långviken 1:18, Örnsköldsviks kommun (551-3019-18)
Tillkännagivande av länsstyrelsen i Västernorrland, ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, Gidmarks Grus och Betong AB, tillstånd till fortsatt drift av naturgrus- och bergtäkt, fastigheten Sel 30:2 m.fl., Örnsköldsviks kommun (551-4066-2017)

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2018-03-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss