Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

För tillfället finns det ingen information


Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämndens socialutskott 2021-02-23
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-18
Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-17
Omsorgsnämnden 2021-02-17
Omsorgsnämnden 2021-02-17 SEKRETESS
Bildningsnämnden 2021-02-16
Humanistiska nämnden 2021-02-16
Humanistiska nämnden sekretess 2021-02-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2021-02-16
Humanistiska nämndens socialutskott 2021-02-09
Revisionen 2021-02-09
Kommunstyrelsen 2021-02-02

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Tillkännagivande, Gidmarks Grus och Betong AB, ansökan om fortsatt täkt av naturgrus inom fastigheterna Sel 30:2, Sel 29:1, Sel 13:7 och Sel 34:2, Örnsköldsviks kommun (551-5540-20)
Tillkännagivande, H. Moström Maskin och Transport AB, ansökan om tillstånd för täktverksamhet av berg, på fastigheten Grundsunda-Öden 1:13 i Örnsköldsviks kommun (551-7073-2020)
Anslagstavlan, 2 st grannehörande för tidsbegränsade bygglov
Anslagstavlan, kungörelse av bygglov
Anslagstavlan, grannehörande av ett bygglov och ett förhandsbesked
Anslagstavlan, kungörelse av bygglov, nybyggnad av sandficka, Må 1:3

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2020-06-05

Sidansvarig: