Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vinnarna av MiljÖrnen 2016

Glada mottagare av miljöpriset - MiljÖrnen 2016. Från vänster, Mellansels IF representanter Marina Viström och Göran Wålstedh, från Lättelement Ulf Strinnholm Lidfalk och Liselotte Strinnholm Lidfalk.

Som första punkt under gårdagens fullmäktigesammanträde delades miljöpriset - MiljÖrnen ut till föreningen Mellansels IF och företaget Lättelement AB. MiljÖrnen är ett miljöpris som Örnsköldsviks kommun instiftat i samarbete med Tidningen 7. Priset delas ut i två kategorier; till enskilda personer, organisationer eller föreningar samt till ett företag. Priset delas ut till de som bidragit till hållbar utveckling och inspirerat andra att förbättra miljön, minska energiåtgången eller annan positiv utveckling på miljöområdet.

Motiveringen till 2016 års pristagare:

Mellansels IF (Roger Fjeldseth, Göran Wåhlstedt, Marina Viström)

”En ideell idrottsförening som vid sidan av sitt omfattande integrationsarbete har gjort ett stort arbete för att minska energiförbrukningen och därigenom lyckats skapa en ekonomisk bärighet kring sin populära badanläggning. Förvärmningen med hjälp av solen och ved som ersatt olja är två stora framgångsfaktorer.”

Priset mottogs av Göran Wåhlstedt och Mariana Viström som bland annat berättade att prispengarna på 3000 kr skulle skänkas till WWF, World Wide Foundation.

Lättelement AB (Ulf Strinnholm Lidfalk, Liselotte Strinnholm Lidfalk)

"Genom en produkt som är miljösmart såväl i sig själv som under användning och i transportperspektiv bidrar Lättelements byggelement till en betydligt mindre koldioxidpåverkan än konventionella alternativ.

Att man dessutom använder sig av trä, som är en hållbar lösning som ingår i bioekonomin, är ännu en miljöbonus.”

Ulf och Liselotte tog glädjande emot priset och kommer skänka prispengarna till Naturskyddsföreningen med en önskan om att pengarna kommer användas lokalt i Örnsköldsvik.

Läs mer om miljöpriset och ta del av tidigare års pristagare.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-03-28