Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Välförtjänta miljöpristagare uppmärksammades

MoRe Research fick Miljörnen i kategori företag.

Stefan Svensson, vd för MoRe Research , längst bak till vänster, här tillsammans med "kompband" och elever från Örnsköldskolan, fick ta emot MiljÖrnen i kategorin företag.

Örnsköldsviks kommun och Tidningen 7 delar årligen ut miljöpriset MiljÖrnen. Miljöpriset ska uppmuntra till lokal utveckling och engagemang inom miljöområdet och tilldelas den eller de som under året bidragit till hållbar utveckling samt inspirerat till miljönytta, energieffektiviseringar och energiomställningar eller annan positiv utveckling inom miljöområdet. MiljÖrnen delas dels ut till ett företag, dels till en enskild person, organisation eller förening.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 25 februari uppmärksammades 2018 års miljöpristagare för sina föredömliga insatser. MiljÖrnen 2018 tilldelades den ideella föreningen Recycling Mums och företaget MoRe Research AB. Pristagarna fick vardera 3000 kronor att donera till en organisation med miljöanknytning.MoRe research valde att ge KomTek ett bidrag för miljöinriktad forskning bland unga. Recycling Mums donerade sina prispengar till Friluftsfrämjandet Örnsköldsvik där Skogsmulle är en bra förebild och inkörsport till omtanke om miljön.

Miljöpristagarna fick också ta emot fina konstverk som elever från Örnsköldskolans klass 3 skapat.

Recycling Mums

Recycling Mums - Veronica Sigg, Emma Ölund, Sandra Hörnlund, Margareta Hedström, Kristina Hedström fick MiljÖrnen i kategorin förening/privatperson

Recycling Mums tilldelas miljöpriset med följande motivering:
Den ideella föreningen i Örnsköldsvik bildades för över 13 år sedan och har under årens lopp arrangerat många uppskattade bytesmarknader vars syfte är återanvändning. Föreningen är ett strålande exempel på vad relativt få människor kan uträtta tillsammans; inspirera andra att hushålla med jordens resurser och dessutom dela med sig av överskott till välgörande ändamål. Recycling Mums har med säkerhet gjort sig förtjänt av priset tidigare år, men att föreningen blir pristagare för 2018 är inte minst ett bevis på ett långt och målmedvetet arbete.”

MoRe Research AB tilldelas miljöpriset med följande motivering:
"Forsknings- och utvecklingsföretaget fortsätter sitt outtröttliga arbete med att hitta framtidens material och produkter och den vetenskapliga verksamheten har succesivt byggts ut. Under senare tid har företaget utvecklat ett mycket spännande samarbete som, med hjälp av toppmodern teknik, bland annat ger svaret på hur olika arter påverkas av förändringar i den närliggande vattenmiljön. Samarbetsprojektet, om att utveckla kompositmaterial som kan ersätta plast, är ett annat exempel på företagets insatser på miljöområdet och en förmodad mycket spännande framtid."

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

 Kontakta oss

Marianne Dahlbäck
miljöstrateg
0660 - 883 72
Skicka e-post