Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ungdomsforum – nystart för inflytande på riktigt

Ungdomar och banderoll Demokrati på riktigt

”Vems är ansvaret – om tolerans och acceptans”. Det är det tema som ungdomarna själva valt när Örnsköldsviks kommuns första Ungdomsforum arrangeras 1 mars. Temat bygger på ungas önskan om att diskutera kring främlingsfientlighet, mobbing och allas lika värde.

Ungdomsforum har vuxit fram som en av flera metoder att öka ungas möjligheter att forma sina liv och att ha reellt inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomsforum riktar sig till unga 13-25 år, politiker och tjänstepersoner i Örnsköldsviks kommun.

Utöver temadiskussionerna arrangeras ett mötestorg där beslutsfattare kan få ungas perspektiv på aktuella frågor. Samtidigt får ungdomarna en insikt i hur den lokala demokratin är uppbyggd och hur beslutsgångarna ser ut.

– Erfarenheter av tidigare ungdomssatsningar, däribland Demokratidagen-På riktigt, har visat att det är själva mötet som är det viktigaste. Att unga och beslutsfattare får en möjlighet att på en informell väg ställa frågor till varandra och diskutera sådant som känns angeläget, säger Camilla Larsson som är demokratisamordnare I Örnsköldsviks kommun.

Inspiratör vid Ungdomsforums premiär är komikern och samhällsdebattören Soran Ismail.

– Jag har stora förhoppningar att Soran Ismail ska inspirera till bra samtal kring ett viktigt tema, hur vi ser på varandra och att olikheter kan vara styrkor. Jag hoppas också att mötestorget ska upplevas positivt. Om deltagarna lämnar Ungdomsforum med mer öppna ögon och nya perspektiv, då känns det som en bra start för denna demokratimodell, säger Camilla Larsson.

Planerna är att Ungdomsforum ska hållas två gånger per år. Ungdomarna anmäler sig själva av eget intresse. Högstadieelever och gymnasieelever får delta i Ungdomsforum under skoltid.

Vårens Ungdomsforum hålls onsdag 1 mars i Sliperiet, Viktoriasplanaden 3 F, Örnsköldsvik.
Ungdomsforum är uppdelat i två pass:
Kl. 9:30 – 14:00 är riktat till ungdomar 13-18 år
Kl. 17:45 – 20:20 vänder sig till ungdomar 18-25 år.

Mer information och anmälanAktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-02-20

 Kontakta oss

Camilla Larsson, demokratisamordnare, Örnsköldsviks kommun,
070 – 390 51 69