Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ungdomsforum med temat - inför valet 2018

Den 28 februari är det dags för Ungdomsforum som riktar sig till unga 13-25 år. Fokus för Ungdomsforum ligger på demokrati och delaktighet där unga ska få möjligheten att ta del av och diskutera intressanta frågor genom möten med andra unga och vuxna. Mötena sker genom dialoger under en planerad temadel, eller spontant på mötestorget med kommunala verksamheter.

Temat för Ungdomsforum denna gång är Inför valet 2018 där representanter från de politiska partierna finns på plats. Under dagen finns även möjlighet att lyssna på frilansjournalisten Jack Werners föreläsning om spökhistorier och källkritik.

Datum: 28 februari
Tid: kl. 9:30–13:45
Plats: Sliperiet, Viktoriaesplanaden 3F Örnsköldsvik

Ungdomsforum har vuxit fram som en av flera metoder att öka ungas möjligheter att forma sina liv och att ha reellt inflytande över samhällsutvecklingen. Tanken är att ungdomarna samtidigt får en insikt i hur den lokala demokratin är uppbyggd och hur beslutsgångarna ser ut.

Mer information och anmälan hittar du här
(Sista anmälningsdag 16 februari kl. 12.00)

 

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-03-09