Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Trafikstudie genomförs för ny dragning av E4 genom Örnsköldsvik

Under 2018 togs beslut om en ny dragning av E4 Örnsköldsvik genom Åsberget, den så kallade Norra korridoren. Men omdragningen finns ännu inte med på den nationella planen för transportsystemet. I väntan på den nya sträckningen arbetar Örnsköldsviks kommun tillsammans med Trafikverket för att förbättra säkerhet och miljö längs den befintliga E4, där bland annat en trafikstudie kommer att genomföras tisdag 16 juni i anslutning till E4 i centrala Örnsköldsvik.

- Genom stadscentrum har vi en del av EU:s transeuropeiska nätverk - E4. Det har länge haft en barriäreffekt och en negativ påverkan på trafiksäkerhet och framförallt luften som vi andas. Vi kommer med hjälp av videokameror samla in information om den yrkesmässiga trafiken med lastbil för att skapa oss en bättre bild av läget. Bland annat kommer registreringsskyltar på lastbilar att analyseras samt förekomsten av transport av farligt gods, säger Neil Johnson, trafikstrateg, Örnsköldsviks kommun.

Resultaten från studien kommer senare att presentera i projektet E4 Örnsköldsvik.

-Vi har sedan en lång tid tillbaka planerat och jobbat för att få till en ny dragning som tar bort den tunga trafiken, bullret och avgaserna från vårt fina centrum. Just nu pågår arbete på flera fronter, dels med att ta fram allt material som efterfrågas av Trafikverket inför deras nya bedömning. Vårt mål är att projektet ska prioriteras upp och bli en del av planen eftersom det innebär att det finns finansiering och en tidsperiod att förhålla sig till. Planen ska snart revideras för kommande 12-årsperiod, säger kommunalråd Per Nylén.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall