Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Totalförsvarsövning 2020

Från den 4 november 2019 och under hela 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

I mitten på december deltog Örnsköldsviks kommun vid en övning under ledning av Länsstyrelsen Västernorrland.

-Övningen gav oss en möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen och se över hur vi ska utveckla förmågan ytterligare för att klara av de uppgifter som vår kommun har under höjd beredskap, säger Josefin Adnerhill, beredskapssamordnare, Örnsköldsviks kommun.

Kommunernas roll i totalförsvaret

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Samtliga kommuner i landet deltar i Totalförsvarsövning 2020 tillsammans med Länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar.

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2020-01-16