Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Temakväll Bygd och stad i balans

Bygd och stad i balans, är det en utopi eller verklighet? Hur påverkar de olika bilderna av bygd och stad oss som bor här och kan vi själva påverka de bilderna? Det var några av de frågor som diskuterades under temakvällen om Bygd och stad i balans som anordnades 27 februari.

Ett sjuttiotal personer samlades i stadshuset Kronan för att lyssna på Po Tidholm och Lars Westin som inledde kvällen med varsitt anförande. Lars Westin är professor vid Centrum för regionalvetenskap, Umeå Universitet och är specialiserad på den urbanisering som pågår och dess konsekvenser. Po Tidholm är journalist och författare, senast aktuell med TV- serien ”Resten av Sverige”.

Utvecklingsgrupper från landsbygden och staden samt förtroendevalda och tjänstepersoner var inbjudna till kvällen som anordnades för att bredda kunskap dels utifrån den urbanisering som pågår, dels utifrån hur landsbygdsfrågorna lyfts och diskuteras i landet.

-En bra och spännande kväll! De inbjudna visade stort engagemang i diskussionen och vi kunde konstatera att vi har många utmaningar och frågor. Syftet med kvällen var just att förstå vidden och bredden på de frågorna, säger säger Lena Lindström, näringslivsutvecklare med profilområden landsbygdsutveckling och stadsutveckling vid Örnsköldsviks kommun.

Temakvällen var en aktivitet i projektet Leader Bygd och stad i balans.
Här kan du ta del av Lars Westins och Po Tidholms anföranden.     

Aktuelltartikel publicerad av: Victoria Säker

2018-03-06