Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ta del av senaste Kommunfakta

För dig som är intresserad av övergripande fakta om Örnsköldsviks kommun och invånare finns nu den senaste versionen Kommunfakta från Statistiska centralbyrån att läsa nedan. Där kan du bland annat ta del av följande fakta:

  • I Örnsköldsviks kommun har 89 procent av alla vuxna medborgare i åldrarna 20-64 år minst en gymnasial utbildning. Det är högre än rikssnittet på 86 procent.
  • Under år 2015 fanns det 26 584 jobb i Örnsköldsviks kommun. Det vanligaste yrket var undersköterska. Tillverkning och utvinning är den näringsgren som sysselsätter flest.
  • Arbetspendlingen från Örnsköldsviks kommun är större än inpendlingen. Under 2015 fanns det 1528 inpendlare till jobb i Örnsköldsvik. Utpendlare till jobb i annan kommun var 1943 till antalet.

För att läsa mer, ladda ner den fullständiga versionen härPDFAktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2017-09-07