Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ta del av budget 2018, plan för 2019-2020

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni fastställdes Budget 2018, plan 2019-2020. Budgeterat resultat uppgår för 2018 till +68 miljoner kronor och nämnderna har tilldelats drygt 3,3 miljarder kronor.

 

Läs mer i Budget 2018, plan 2019-2020.PDF
(länk direkt till dokumentet)

Årsredovisningar och ytterligare ekonomisk information hittar du här.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-06-28