Sommarhälsning från kommunstyrelsens ordförande

– Nu är sommaren här, en sommar som på flera sätt kommer att bli annorlunda för många av oss. Vi kommer att kunna njuta av ett fantastiskt sommarsverige, men med nya perspektiv och ett stort ansvar.

Jag är glad att vi kan välkomna besökare till vårt underbara Höga Kusten, och också att önska er alla i Örnsköldsviks kommun en underbar vistelse här hemma i vår region. I år får vi semestra på ett nytt sätt, och jag vill påminna er alla om vikten av att visa omtanke om varandra, så att vi förhindrar spridningen av Covid-19. Cykla eller gå gärna till utflyktsmålen, för att minska risken för smittspridning.

Det är många som gjort, och fortsätter göra, stora uppoffringar under pandemin. Jag vill rikta ett stort tack till medarbetare i hela kommunen, för det goda samarbete ni visar under krisen. Inte minst personalen inom de verksamheter som haft det otroligt tungt under en lång tid, inom äldreomsorgen och andra verksamheter som är till för att skydda de mest utsatta i samhället. Ni har visat, och fortsätter visa, stort mod och handlingskraft.

Jag är riktigt glad och stolt att medarbetare från andra verksamheter har visat stort intresse för att stötta upp inom exempelvis äldreomsorgen, och för det är jag och många med mig mycket tacksamma. Ni har visat att om vi håller ihop, jobbar tillsammans, hittar lösningar, kämpar, så fortsätter våra samhällsviktiga verksamheter att fungera – samhället är starkt.

Många av våra äldre har varit socialt isolerade under lång tid nu, och blir naturligtvis kännbart. Våra äldreboenden har den senaste tiden ställt om så att det blir möjligt med besök under vissa förutsättningar. Se till att följa de instruktioner som ges för att kunna genomföra säkra besök där vi förhindrar smittspridning.

Under våren har våra gymnasieelever tagit ett stort ansvar genom att utföra sitt skolarbete hemifrån. Till er vill jag också rikta ett stort tack, för den förståelse och omtanke ni visat för att hjälpa till att hålla nere smittspridningen. All personal inom skolan och övriga verksamheter har snabbt kunnat ställa om till distansundervisning, produktion och utlämning av mat, lokalvård för att skapa trygga miljöer, och mycket annat. Ni har alla gjort, och gör, ett otroligt jobb för alla medborgare.

Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa utvecklingen av pandemin dagligen för att kunna bedriva verksamhet under sommaren och hösten på allra bästa sätt utifrån regeringen och myndigheternas beslut och rekommendationer.

Det finns många verksamheter som har det svårt under krisen, inte minst det näringsliv som är så viktigt för Örnsköldsviks kommuns fortsatta utveckling. Kommunen har vidtagit åtgärder för att underlätta för företagare, och fortsätter att arbeta för att tillsammans hitta lösningar som stöttar upp de branscher som har det svårt. Vi kan alla hjälpa till att stötta våra lokala företag, till exempel genom att handla lokalt, gå ut och äta eller ta med mat hem. Om du har möjlighet – gynna också vår besöksnäring här i Höga Kusten.

Än är pandemin inte över. Vi behöver fortsatt hjälpas åt att skydda liv och hälsa, minska smittspridningen och upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter. Det handlar om omtanke om varandra, och för att klara detta så behöver vi göra det tillsammans – hela vägen! Vi måste vara uthålliga och fortsätta följa Folkhälsomyndighetens (och andra myndigheters) riktlinjer och rekommendationer: stanna hemma om du har symptom, håll avstånd, tvätta händerna ofta och noga, och undvik större sociala sammanhang. Om du är 70 år eller äldre, eller tillhör en riskgrupp, är det extra viktigt att begränsa dina sociala kontakter och undvika platser där människor samlas.

Jag vill också informera om att det från den 15 juni finns möjlighet för alla länets invånare med symptom att testas för Covid-19, ta i så fall kontakt med din hälsocentral. Målet är att öka antalet provtagningar från drygt 1 000 per vecka till 3 000 per vecka, i enlighet med nationellt satta mål.

Tack vare mångas engagemang, vilja och att vi hörsammat rekommendationerna så har vi kunnat hantera pandemin såhär långt, men det är som sagt viktigt att vi är uthålliga och tänker på varandra även nu när det blir sommar.

Jag vill avsluta med att önska er alla en härlig sommar i Örnsköldsvik! Ta hand om varandra!

Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande


Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2020-06-17