Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samverkan och omställning bekämpar coronavirusets effekter

Örnsköldsviks kommun arbetar just nu aktivt för att hantera effekterna av coronaviruset, Covid-19. Arbetet är inriktat på att minska smittspridningen, skydda äldre och andra riskgrupper och säkerställa att kommunens samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hanteringen.

-Samverkan är en mycket central del i hanteringen av krisen, säger Andreas Isaksson, säkerhetschef vid kommunen. Förutom den samverkan som sker i kommunkoncernen är samverkan i länet viktig. Här samordnar länsstyrelsen arbetet för samverkan med Region Västernorrland, länsstyrelsen och övriga kommuner i länet, för att minska risken för smittspridning och för att ge relevant information.

-Vi har inte gått upp i stabsläge, men vi följer händelseutvecklingen på nära håll, fortsätter Andreas Isaksson. Fortlöpande avstämningar sker i våra ledningsgrupper, både på en övergripande nivå, samt inom våra förvaltningar och bolag. Förvaltningarna bedriver sina verksamheter i ordinarie organisation och ledningsstruktur och samordnar arbetet för att vara förberedda på en förändrad situation. Läget i kommunen är just nu stabilt men vi förbereder oss för att hantera situationen långsiktigt.

En viktig del i kommunens arbete för att skapa beredskap inför ett förvärrat läge är att säkerställa att det finns tillräckligt med personal, för att kunna upprätthålla de mest utsatta funktionerna. Medarbetare inom olika delar av den kommunala verksamheten har därför utbildats internt inför eventuellt arbete i vård- och omsorgsverksamheterna. Kommunen har även gått ut till allmänheten för att hitta personer som är intresserade av att bidra med kort varsel, både för längre och kortare uppdrag för serviceinsatser inom vård och omsorg eller köksverksamhet.

Åtgärder för att förhindra smittspridning

Utifrån myndigheternas rekommendationer har kommunen fortlöpande vidtagit åtgärder i kommunens verksamheter, inom till exempel skolverksamheten och vård och omsorg.

Välfärdsförvaltningen är en av de förvaltningar som påverkas mest av coronaviruset utifrån hygienrutiner, sjukfrånvaro och besöksförbud. Kommunen arbetar aktivt för att minska smittspridningen inom de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna. För att öka tryggheten är tillgången till skyddsmateriel ett prioriterat område där tillgången i dagsläget ser bra ut och håller en god kvalitet.

-Vi arbetar just nu med kompletterande inköp utöver vad som kan levereras via upphandlade avtal, samtidigt som vi gått samman med övriga kommuner i länet för större inköp av bland annat bristmaterial, säger Jens Hannemann, upphandlingschef vid Örnsköldsviks kommun.

Inom några materialkategorier där lagernivåerna varit låga har viss omfördelning av material även skett mellan kommunerna vid akuta bristsituationer. För att säkra tillgången har samarbeten både mellan förvaltningar och bolag skett för att bistå med transporter.

En del verksamheter, har ändrade öppettider och evenemang har ställts in. Bland annat har biblioteken i Örnsköldsvik ändrade öppettider, Örnsköldsviks museum och konsthall och mötesplatserna i Domsjö och Gullänget stängt tills vidare. Det gäller även för några av fritidsgårdarna i kommunen.

För gymnasieelever och elever på vuxenutbildningen gäller för närvarande distansutbildning enligt uppmaning från Folkhälsomyndigheten.

Stöd och service till näringsliv och företag

För att underlätta för det lokala näringslivet har kommunen stöttat upp med flera olika åtgärder. Bland annat får företag som är verksamma i kommunen förlängd betalningstid på fakturor som gäller tillsyn och andra kommunala avgifter. Även avgifter för bland annat uteserveringar har tagits bort under 2020. Företagsakuten är en nyinrättad funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till företag som är aktiv i Örnsköldsvik.

Uthållighet viktigt

-Det är mycket viktigt att fortsätta att upprätthålla hygienrutinerna och att vi alla i samhället fortsätter att hjälpas åt att följa myndigheternas rekommendationer, för bidra till att minska smittspridning. Undvik att besöka äldre släktingar, tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk. Vi har inte nått toppen ännu i länet, vi är mitt i detta. Än så länge har vi haft en långsam ökning, vilket är ett resultat att vi följer de råd som kommer. Både verksamheter, medarbetare men även medborgare tar ett stort ansvar. Det är därför viktigt att fortsätta ta hand om varandra, våra val gör skillnad, säger Andreas Isaksson.

Mer information om hur kommunen arbetar kring coronaviruset, Covid-19 hittar du på ornskoldsvik.se/covid19

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin