Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Resultatet plus 79 miljoner kronor för Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsviks kommuns resultat 2017 uppgår till +79 miljoner kronor vilket är bättre än föregående år och förklaras av att intäkterna ökat snabbare än verksamhetskostnaderna. Det positiva resultatet innebär att lagens balanskrav för ekonomin infrias och att kommunen uppnår resultatmålet.

Resultatet är något bättre än budgeterat, högre statsbidrag räcker för att täcka högre verksamhetskostnader. Totalt är nämndernas resultat nästan i nivå med budgeterat. ommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och humanistiska nämnden visar positiva resultat. Omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden visar på underskott jämfört med budget.

- Med ett resultat bättre än budget och som uppfyller det ekonomiska resultatmålet som fullmäktige lagt fast visar vi att vi har ordning och reda i kommunens finanser, säger kommunstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S). Detta ger i sin tur goda förutsättningar att fortsätta utveckla den kommunala verksamheten ytterligare.

Bokslutsarbetet går nu vidare med beskrivning av måluppfyllelse, ytterligare ekonomiska analyser och kommunkoncernbokslut.

Här finns en kortfattad presentation av det ekonomiska resultatet för 2017PDF

Aktuelltartikel publicerad av: System

2018-02-07

 Kontakta oss

Glenn Nordlund
Kommunstyrelsens ordförande
0660 - 881 53
Skicka e-post

Mikael Öhrling
Ekonomidirektör
0660 - 881 71
Skicka e-post