Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Resultatet 2019 plus 35 miljoner kronor

Örnsköldsviks kommuns resultat 2019 uppgår till +35 miljoner kronor. Det är sämre än föregående år och den fastställda budgeten för året, som var +84 miljoner kronor. Lagens balanskrav infrias, men däremot inte kommunfullmäktiges ekonomiska mål.

-Trots att vi inte når upp till budgeterat resultat känns det tryggt att vi klarar det lagstadgade balanskravet, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S). All personal har gjort ett bra jobb med att stärka resultatet under året. Kommunsverige står inför stora utmaningar och att nå detta resultat är trots allt bra i jämförelse med många andra kommuner och regioner.

Nämndernas resultat totalt är betydligt sämre än budget, med stora negativa resultat för framför allt bildningsnämnden och humanistiska nämnden. Även omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har negativa resultat. Redan tidigt 2019 prognostiserades ett sämre resultat än budget och kommunfullmäktige tog då beslut om ekonomisk återhållsamhet inom all kommunal verksamhet vilket har stärkt resultatet något.

Kommunens ekonomiska resultat för 2019PDF

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall