Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Plus och minus i årets kvalitetsmätning

Örnsköldsvik och cirka 260 andra kommuner deltar i Sveriges kommuner och landstings undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Undersökningen består av cirka 40 nyckeltal fördelat på fem områden, vilka ger en god grund för verksamhetsutveckling.

Resultaten från 2017 års undersökning har nu presenterats och den visar att kommunens resultat försämrats något jämfört med 2016. Vid jämförelse med andra kommuner ligger cirka 70 procent av nyckeltalen bättre än genomsnittet i riket.

Servicemätning via e-post och telefon är ett av de områden som ingår i KKiK. Vid jämförelse med 2016 syns en tydlig ökning av andelen som får ett direkt svar på en enkel fråga när de ringer kommunen. Däremot har resultaten försämrats något gällande bemötande och andelen som får svar på e-post inom två dagar. Vid jämförelse med andra kommuner ligger dock alla tre nyckeltal bättre än genomsnittet i riket.

 

Här kan du läsa hela resultatrapporten för Kommunens Kvalitet i Korthetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-01-24

 Kontakta oss

Andreas Ahlm
Kvalitetsledare
0660 - 881 26
Skicka e-post