Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsviks kommun uppmärksammar inträdet i samiskt förvaltningsområde

Samisk flagga

Örnsköldsviks kommun ingår från 1 februari 2019 i samiskt förvaltningsområde (och sedan 2018 i finskt förvaltningsområde). I båda fallen handlar det om att kommunen efter medborgarförslag ansökt om och, av regeringen, beviljats att få ingå i respektive förvaltningsområde.

I hela landet gäller ett grundskydd för samtliga fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Att Örnsköldsvik nu ingår i samiskt förvaltningsområde innebär en stärkt ställning för samiskan och urfolket samerna som också är en av Sveriges erkända nationella minoriteter. De samisktalande har i ett förvaltningsområdeförstärkta rättigheter och detta innebär bland annat att samisktalande har rätt att använda samiska i sina enskilda kontakter med kommunen. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg till väsentlig del på samiska samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

Kommunens inträde i samiskt förvaltningsområde uppmärksammas vid ett officiellt arrangemang den 20 februari. Sametinget arrangerar plenum i Örnsköldsvik den 19-21 februari och i samband med detta planerar Örnsköldsviks kommun för invigning av det samiska förvaltningsområdet. Kulturminister Amanda Lind är inbjuden att delta vid invigningen.

Program: invigning samiskt förvaltningsområde, onsdag 20 februari

kl.15:00–16:15. Föredrag Lennart Rohdin: ”Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk - Mångfalden i Sverige och Nolaskogs – förr och i dag”

kl.16:15-17:30. Örnsköldsvik i samiskt förvaltningsområde. Kommunalråd Per Nylén (S) inviger tillsammans med ordförande Birgitta Ricklund Orrestaare saemien sibrie – Örnsköldsviks sameförening

Katarina Barruk, sydlig jojktradition i Saepmie.

Fika

kl.17:30–20:15 Öppet samråd samiska )

Arrangemanget hålls i stadshuset Kronan, Kempesalen, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik.

Välkomna!


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2019-02-20

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Harriet Kuoppa
minoritetssamordnare 
0660 - 885 73
Skicka e-post