Örnsköldsviks kommun nominerad till jämställdhetspris

Anchela Signell och Katarina Lindberg, personalspecialister.

Personalspecialisterna Anchela Signell och Katarina Lindberg har varit pådrivande för att våld i nära relationer ska ses som en personalpolitisk fråga.

Personalavdelningen vid Örnsköldsviks kommun är en av de nominerade kandidaterna till Svenska Jämställdhetspriset 2021. Det är en utmärkelse som Forum Jämställdhet årligen delar ut med syfte att uppmärksamma goda jämställdhetsinsatser och exempel på jämställdhetsintegrering och därmed inspirera fler organisationer att påbörja och utveckla sitt jämställdhetsarbete.

Nomineringen grundar sig i Örnsköldsviks kommuns systematiska arbete med jämställdhetsintegrering. En del av det övergripande arbetet är att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer blivit mer synligt i personalpolitiken.

– Våld i nära relationer betraktas i allmänhet som en samhällsfråga men genom de riktlinjer och åtgärder vi nu infört och påbörjat, signalerar vi att detta också handlar om personalpolitik. Att arbetsgivare synliggör och agerar vid våld är givetvis ett viktigt stöd för den enskilda medarbetaren men det har också betydelse för den gemensamma arbetsmiljön och en effektiv verksamhet. Där tror jag att vi, som kommunen största arbetsgivare, både kan ge en signal till andra arbetsplatser och till samhället i övrigt, säger personaldirektör Nils Hörnström.

Detta är några av de konkreta insatser som införts:

  • Frågor om hot och våld har förts in i mallar för utvecklings- och rehabiliteringssamtal.
  • En riktlinje har tagits fram för chefer med för att kunna ge konkret stöd för medarbetare som är utsatta för våld. Den riktlinjen är även kommunicerad med företagshälsovården.
  • En utbildning är framtagen för all pedagogisk personal, där bland annat jämställdhet och mansnormen kopplat till våld finns med.
  • I arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud har våld i nära relation lagts till som en arbetsgivarfråga.
  • Utbildning i förebyggande av våld planeras för bland andra chefer och personalspecialister.
  • Närmast i tid ligger en utbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, riktad till chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen (den mest mansdominerade förvaltningen).

– Nomineringen är ett bevis på att vårt systematiska arbete för jämställdhet går framåt. 2018 undertecknade Örnsköldsviks kommun den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen). Samma år valdes vi också ut att delta i Sveriges Kommuner och Regioners ”Modellkommun för jämställd styrning och ledning”. Nyligen fastställde kommunstyrelsen en jämställdhetsstrategi och det är en klar signal om att jämställdhetsarbete och jämställdhetsintegrering är ett kvalitetsarbete, säger personalspecialist Anchela Signell.

I december tillkännages vilka de fem finaisterna blir bland de som nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2021. Vinnaren presenteras på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens, 2-3 februari 2021.

 

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-10-12

 Kontakta oss

Anchela Signell
presonalspecialist
0660 - 887 74
Skicka e-post