Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsviks befolkningsprognos
2019–2028

Örnsköldsviks kommun uppdaterar årligen befolkningsprognosen för den kommande tioårsperioden. Prognosen beställs med förutsättningarna att den ska fånga befolkningsutvecklingen utifrån befolkningens ålderssammansättning, flyttbeteenden och faktiska bostadsbyggnadsplaner. Det innebär att kommande större satsningar eller avvecklingar inte fångas av den. I år finns även en delområdesprognos.

Den förväntade befolkningsökningen i Örnsköldsviks kommun har avtagit jämfört med tidigare prognoser. Orsaken till detta är främst ett minskat flyktingmottagande i Sverige.

Örnsköldsviks kommuns befolkning förväntas växa med 466 personer under perioden 2019–2028. Den faktiska befolkningsmängden sista december 2018 var 56 089. Ökningen innebär att befolkningen 2028 är 56 555 personer.

Befolkningen åldersfördelning förväntas ändras till 2028 genom ett tillskott av barn och unga 0–18 år på 523 personer och 606 personer i pensionsålder. Befolkningen i arbetsålder 19–64 år förväntas minska med 662 personer.

I Örnsköldsviks delområden förväntas befolkningen till 2028 växa i Högland/Arnäs, Centrum, Bjästa/Sidensjö, Gideå/Husum, Gullänget/Gimåt. Befolkningen förväntas minska i Domsjö/Hörnett, Ås/Själevad/Västerhus, Mellansel/Bredbyn/Solberg, Järved/Bonäset, Björna/Långviksmon/Trehörningsjö. Förändringarna i delområden är i storleksordningen från +7,6 % (201 personer) i Högland/Arnäs till -4,8 % Björna/Långviksmon/Trehörningsjö (-97 personer). Största befolkningstillväxten i antal personer förväntas i Centrum med en ökning på 621 personer.

Notera att en prognos är en kvalificerad gissning baserad på tillgängliga trender och beteenden.

Kommunprognosen och delområdesprognosen finns att läsa eller ladda ner här.Aktuelltartikel publicerad av: Charlotte Westberg

2019-04-16

 Kontakta oss

Johan Eklund
Utvecklingsstrateg
Skicka e-post