Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsvik och Kramfors i samarbete om kust och hav

Glenn Nordlund och Jan Sahlén

Kommunalråden Glenn Nordlund, Örnsköldsvik och Jan Sahlén, Kramfors gör gemensam sak i havsplanering för Höga kusten.

Kusten och havet har betydelse för många människors liv. Det handlar om jobb, fritid och framtid. Därför fördjupar nu Örnsköldsviks och Kramfors kommun samarbetet i ett projekt för hållbar översiktsplanering av Höga kusten.

Projektet handlar om den översiktsplanering som ska tas fram i samband med förslaget till de tre nationella havsplanerna som Havs- och vattenmyndigheten ska överlämna till regeringen år 2019 för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

Kommunernas medverkan
Havs- och vattenmyndigheten leder arbetet i samverkan med berörda myndigheter och länsstyrelser. I arbetsprocessen ska de kommuner som berörs, ges möjlighet att medverka, för hänsyn till lokala och regionala förutsättningar samt behov ska finnas med i förslagen till planerna.

Gemensamma mål
Örnsköldsviks och Kramfors kommun har därför sökt och beviljats bidrag till projektet ur Havs- och Vattenmyndighetens medel för ändamålet.

– Målet är att vi gemensamt ska bidra till att bevara och skydda de unika värden som finns i Höga kusten, samtidigt som vi skapar utveckling och upplevelser för alla som bor, verkar i och besöker området, säger Jan Sahlén, kommunalråd i Kramfors kommun.

Gemensamma ambitioner
Några av de förväntade effekterna på projektet är att skapa bättre förutsättningar för den nationella havsplanen för Bottniska viken, förbättra kunskapen om exempelvis ekosystemtjänster och andra intressen i området samt att ta fram tydliga ställningstaganden kring kust och hav i respektive kommuners översiktsplaner.

– Projektet kommer att bidra till att stärka våra gemensamma ambitioner både när det gäller hållbarhet och den fortsatta utvecklingen av världsarvet Höga kusten, säger Glenn Nordlund, kommunalråd i Örnsköldsviks kommun.

Projektbudget och bidrag
Den gemensamma projektbudgeten uppgår till 691 000 kronor, varav Länsstyrelsen i Västernorrland beviljat bidrag med nästan 520 000 kronor. Resterande kostnad i projektet är kommunernas egen medfinansiering i form av arbetstid där summan delas lika.

Bidraget, det kallade kompis-bidraget – kommunal planering i statlig samverkan, syftar till att stödja processen så att kommunal och statlig planering av kust och hav kan ske i god samverkan.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-12-06

 Kontakta oss

Glenn Nordlund (S) Kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsvik
0660-881 53

Jan Sahlén (S) Kommunstyrelsens ordförande, Kramfors
0612-801 04