Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Örnsköldsvik har blivit certifierad i Purple Flag för ett tryggare, säkrare och mer upplevelserikt kvällsliv!

Årets representanter för de certifierade/omcertifierade Purple Flag-städerna i Sverige.

Årets representanter för de certifierade/omcertifierade Purple Flag-städerna i Sverige.

Örnsköldsviks kommun och Cesam har under det senaste året arbetat tillsammans med stadens offentliga och privata aktörer för att höja stadens attraktionskraft och få en bättre och tryggare kvällsupplevelse efter klockan 17:00. Under gårdagskvällen, torsdag 12 oktober, fick Örnsköldsvik ta emot den officiella certifieringen Purple Flag. För att bli certifierad har Örnsköldsvik uppfyllt kriterier utifrån de fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Områdena är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på det avgränsade Purple Flag-området.

— Purple Flag har varit ytterligare en tändvätska i arbetet att utveckla Örnsköldsviks stad för ökad attraktivitet, trygghet och säkerhet. Arbetet har varit intensivt med många engagerade människor som deltagit i många olika arbetsgrupper under ledning av centrumutvecklare Anette Forsberg. Vi känner oss jätteglada och nu är det bara att fortsätta att jobba med handlingsplanen, för det är egentligen nu arbetet börjar, säger Lena Lindström, näringslivsutvecklare, Örnsköldsviks kommun.

Purple Flag för en bättre kvällsupplevelse har funnits sedan 2006 i ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland. 2014 omarbetade Svenska Stadskärnor AB det till en svensk modell. 2014-2015 genomfördes ett pilotprojekt med nio städer i Sverige. Sedan dess har 13 städer blivit certifierade och igår var det dags för ytterligare fem städer: Örnsköldsvik, Helsingborg, Örebro, Karlskoga och Oskarshamn. Örnsköldsvik är den första staden norr om Stockholm som nu är certifierad. Certifieringen gäller under två år och kan då omcertifieras för ytterligare två år.

Purple Flag har medfinansierats med medel från Världsklass Örnsköldsvik.

För mer information: Lena Lindström, 0660 – 88 412, näringslivsutvecklare, Örnsköldsviks kommun eller Inger Alfredsson, nationell samordnare, Svenska Stadskärnor, 0738-46 09 83.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-10-13