Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsens ordförande: Utsatta grupper och viktiga samhällsfunktioner prioriteras

Per Nylén, kommunstyrelsens ordförande.

Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén kommenterar här läget i kommunen utifrån den situation som råder med coronaviruset.

– Jag vill börja med att tacka alla som gör sitt yttersta i en besvärlig tid. Just nu har vi ett hårt tryck på flera av våra verksamheter. Inom omsorgen har vi höga sjukskrivningstal vilket gör att de som är i tjänst får jobba under tuffa omständigheter. Därför söker kommunen också frivilliga som kan tänka sig att hjälpa till att avlasta inom välfärdsförvaltningens område. Är man över 18 år och inte tillhör en riskgrupp, uppmanar vi de som är intresserade att höra av sig till kommunens kontaktcenter.

– Vi behöver vara beredda på att läget kan bli ännu svårare och vi behöver planera och samarbeta för uthållighet. Därför hölls igår det första utbildningstillfället där anställda får en introduktion i olika serviceuppgifter, vilket kan bli aktuellt om vi behöver omfördela resurser mellan våra verksamheter. Min vädjan är att fler av våra anställda tar chansen till utbildning. Högsta prioritet är nu att skydda särskilt utsatta grupper och att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Samhället ska fortsätta att fungera även under en kris.

– Våra gymnasieelever och lärare har gjort ett fantastiskt jobb med att bedriva och delta i undervisning på distans för årskurs 1 och 2. Att ställa om undervisningen med kort varsel har inneburit en hel del utmaningar för elever och lärare. Beslutet att behålla treorna på skolan har varit framgångsrikt. Flera elever börjar nu närma sig sin examen och behovet av utbildning på plats i skolan avtar. Det innebär att vi nu börjar att lägga om till distansundervisning även för avgångsklasserna. Skulle det bli aktuellt med stängning inom grundskolan, har eleverna i de högre årskurserna fått träna distansutbildning för att vara förberedda.

– Vi följer noga utvecklingen, och som kommun ska vi göra vårt yttersta för att stötta på de sätt vi kan. Att coronakrisen också ger ekonomiska konsekvenser råder det ingen tvekan om. Vi går in i en lågkonjunktur som befaras bli djup. Vi kan redan nu konstatera att den senaste prognosen för skatteunderlag kommer att innebära ett bortfall på ytterligare 26 mkr och Konjunkturinstitutet konstaterar i sin senaste rapport att coronapandemin kommer att slå hårt mot svensk ekonomi. Därför är det oerhört glädjande att regeringen och samarbetspartierna i går presenterade ett krispaket som riktar sig till Sveriges kommuner och regioner. För Örnsköldsviks del handlar det om 57 mkr, utöver de 29 miljoner kronor som sedan tidigare aviserats.

– Det är naturligtvis svårt att överblicka vilka ekonomiska konsekvenser krisen kommer att innebära för kommunen, men jag vill ändå ge några signaler om vad vi avser att använda pengarna till:

Vi kommer att fortsätta att ha en ansvarsfull ekonomisk hushållning av våra skattemedel och det är viktigt att inte förhasta sig i det här läget. Vi ser att våra företag permitterar och en del har till och med börja verkställa varsel. Vi befarar naturligtvis en del konkurser i spåren av pandemin. Vi har redan före coronaepidemin kunnat konstatera att kostnaderna för försörjningsstöd ökar, och jag befarar att det kan öka ytterligare framöver. Därför kommer en del av regeringens krispaket att gå till att värna de mest utsatta, det vill säga att vi säkrar medel för försörjningsstöd.

Vi kommer också att behöva stötta upp inom omsorgen och skolan. Det är viktigt att vi arbetar med åtgärder både här och nu, men också att vi blickar framåt – mot ett Örnsköldsvik efter coronapandemin. Då är det viktigt att vi får fart på samhället igen, och delar av det behöver vi lägga grunden för redan nu, till exempel genom att säkerställa att vi kan upprätthålla vår kollektivtrafik. Även om det kollektiva resandet har sjunkit så behöver vi kunna ta oss till och från jobbet under krisen och vi vill såklart att kollektivtrafiken ska fungera även när allt går tillbaka till normalläge.

– Det är med stor oro jag ser att många branscher kämpar för sin överlevnad. Jag har nära dialog med företagen i kommunen – både små och stora och vi har sedan tidigare vidtagit åtgärder för att stötta dem. Jag utesluter inte att vi kommer vidta ytterligare åtgärder framgent.

– I det paket vi lägger fram idag finns två delar. Den ena handlar om hyreslättnader för företag som hyr av Övikshem. Där kommer vi att erbjuda det som regeringen presenterat och som innebär att den enskilda verksamheten får en tillfällig sänkning av hyran. Jag vet också att Övikshem redan är igång med att undersöka vilka av företagen som omfattas. Övikshem tar sin del, vilket innebär att bolaget bjuder på upp till 25 procent av hyran.

– Den andra delen utgår från rådande omständigheter i framförallt omsorgen och den hårda arbetsbelastning de som arbetar där har. Hur länge den kommer hålla i sig är svårt att svara på. Det vi nu vill göra är att erbjuda sommarjobb för alla ungdomar i gymnasiets årskurs 1 och 2 som är intresserade. Det är en satsning som vi kommer att ha kvar även efter coronaepidemin. Vi behöver, som tidigare sagt, säkra viktiga samhällsfunktioner nu och framåt.

– Som en ytterligare insats kommer vi att, via föreningslivet erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter så att det ska finna något roligt att se fram emot, även om denna sommar kan komma att bli lite annorlunda för många barn och familjer.

– Vi följer läget noga med kontinuerliga avstämningar inom våra verksamheter. Vi gör dagligen åtgärder i stort och smått och alla gör sitt yttersta för att få allt att fungera. Det är fantastiskt att se vad vi är kapabla till när vi gör saker tillsammans. Det viktigaste är att vi har en stor omtanke om varandra i den svåra tid vi befinner oss och tar hand om varandra. Det är underbart att se allt engagemang som finns hos privatpersoner, föreningar och företag. Ett stort tack till er alla som gör ert yttersta för att hjälpa till!


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-04-03