Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktiges sammanträde inställt

Kommunfullmäktiges sammanträde måndag 28 augusti 2017, kl 13:00, är inställt.

Nästa sammanträde planeras att hållas den 25 september.

Medborgarförslag och allmänhetens frågor
Vill du skicka in ett medborgarförslag, som ska behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde 25 september, måste det kommit in till kommunen senast 12 september.

Under sammanträdet ges även tid för ”allmänhetens frågor”. Under allmänhetens frågestund får frågor ställas kring de ärenden som finns på föredragningslistan. Vill du ställa en fråga ska du skicka in den i förväg, senast onsdag 20 september.

Använd denna e-tjänst för att skicka in ett medborgarförslaglänk till annan webbplats.

Du kan även skicka in medborgarförslag med post eller e-post. Adress anges nedan.

Vill du skicka in en fråga (allmänhetens frågor), skickar du den till
Örnsköldsviks kommun, Kommunfullmäktige, 891 88 Örnsköldsvik eller till kommunledning@ornskoldsvik.se.

Aktuelltartikel publicerad av: Maria Isaksson

2017-08-18

 Kontakta oss

Anna Thors
Utredningssekreterare
0660 - 881 40
Skicka e-post