Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2020 är inställt

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde är måndagen den 15 juni 2020.

Medborgarförslag till kommunfullmäktige den 15 juni 2020

Vill du skicka in ett medborgarförslag som ska behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 15 juni, måste det kommit in till kommunen senast den 2 juni. Medborgarförslag skickas in med post eller med e-tjänst från kommunens hemsida på skicka medborgarförslag.

Aktuelltartikel publicerad av: Per-Olof Sedin

2020-05-11

 Kontakta oss